Dispoziţii ale primarului

TitluDescriereData
Dispozitia 182/2021privind Suspendarea ajutorului social Măcinic Florin2021/10/01
Dispozitia 181/2021privind Acordarea indemnizației de însoțitor persoanei cu handicap grav Tronaru Maria2021/09/30
Dispozitia 180/2021privind Stabilirea dreptului la alocatie pentru susținerea familiei Porceanu Oana2021/09/30
Dispozitia 179/2021privind Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei Muscalu Simona2021/09/30
Dispozitia 178/2021privind Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei Despa Melania-Codruța2021/09/30
Dispozitia 177/2021privind Încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei Dumitrache Cristina – Elena2021/09/30
Dispozitia 176/2021privind Încetarea indemnizației lunară de însoțitor pentru persoana cu handicap grav Jica Floarea2021/09/28
Dispozitia 175/2021privind Angajarea doamnei Tronaru Mihaela, în funcția de asistent personal pentru persoană cu handicap grav2021/09/28
Dispozitia 174/2021privind Încetarea indemnizației lunară de însoțitor pentru persoana cu handicap grav Neagu Alexandru2021/09/28
Dispozitia 173/2021privind Desemnarea reprezentantului primarului comunei Chiojdu în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale „Constantin Giurescu” Chiojdu2021/09/23
Dispozitia 172/2021privind Convocarea Consiliului Local Chiojdu în ședință ordinară2021/09/22
Dispozitia 171/2021privind Acordarea gradației corespunzătoare tranșei de vechime în muncă doamnei Baciu Florentina-Aurelia, asistent personal pentru persoană cu handicap grav2021/09/20
Dispozitia 170/2021privind Încetarea indemnizației lunară de însoțitor pentru persoana cu handicap grav Dumitrache Neculai2021/09/20
Dispozitia 169/2021privind Încetarea, prin acordul părților, consemnat în scris, a raportului de serviciu al domnului Gherghiceanu Romulus, din funcția publică de execuție de consilier achiziții publice, clasa I,grad profesional superior, în cadrul compartimentului buget, finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale, achiziții publice2021/09/20
Dispozitia 168/2021privind Actualizarea Bordului Comunitar Consultativ la nivelul comunei Chiojdu, județul Buzău, ca formă de sprijin pentru copiii și persoanele cu probleme sociale2021/09/15
Dispozitia 167/2021privind Acordarea gradatiei corespunzătoare tranșei de vechime în muncă doamnei Ioniță Roxana-Constanța2021/09/14
Dispozitia 166/2021privind Acordarea stimulentului financiar pentru nou-născut pentru numita Hornea Ioana-Alexandra2021/09/13
Dispozitia 165/2021privind Acordarea stimulentului financiar pentru nou-născut pentru numitul Panaitescu Gheorghe2021/09/13
Dispozitia 164/2021privind Constituirea comisiei de evaluare a ofertelor și comisiei de soluționare a contestațiilor pentru închirierea, prin licitație publică, a spațiului cu destinația de cabinet medical din imobilul „Dispensar medical” aflat în domeniul public al comunei Chiojdu, județul Buzău2021/09/01
Dispozitia 163/2021privind Încetarea ajutorului social numitului Cristinescu Augustin2021/09/01
Dispozitia 162/2021privind Încetarea ajutorului social numitului Badea Ion2021/09/01
Dispozitia 161/2021privind Acordarea ajutorului social numitului Onica Ion2021/09/01
Dispozitia 160/2021privind Încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei Onica Ionela2021/08/31
Dispozitia 159/2021privind Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei Șugă Elena-Daniela2021/08/31
Dispozitia 158/2021privind Stabilirea dreptului la alocație pentru susținerea familiei Măcinic Gabriel2021/08/31
Dispozitia 157/2021privind Încetare dreptului la alocatia pentru susținerea familiei Lazăr Corina-Carmen2021/08/31
Dispozitia 156/2021privind Încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei Corb Elena2021/08/31
Dispozitia 155/2021privind Încetarea indemnizației de însoțitor pentru persoana cu handicap grav Stoica Maria2021/08/30
Dispozitia 154/2021privind Încetarea indemnizației de însoțitor pentru persoana cu handicap grav Lupșă Alexandrina2021/08/30
Dispozitia 153/2021privind Acordarea indemnizației de însoțitor persoanei cu handicap grav Jica Floarea2021/08/30
Dispozitia 152/2021privind Reorganizarea comisiei pentru probleme de apărare la nivelul comunei Chiojdu, județul Buzău2021/08/26
Dispozitia 151/2021privind Angajarea domnului Lupșă Daniel, în funcția de asistent personal pentru persoană cu handicap grav2021/08/26
Dispozitia 150/2021privind Convocarea Consiliului Local Chiojdu în ședință ordinară2021/08/25
Dispozitia 149/2021privind Numirea persoanei desemnată să conducă permanent și efectiv activitatea de transport persoane la Primăria comunei Chiojdu, județul Buzău2021/08/25
Dispozitia 148/2021privind Aprobarea virării de credite bugetare în cadrul acelorași capitoșe bugetare ale bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Chiojdu pe anul 20212021/08/05
Dispozitia 147/2021privind Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei Petroșel Georgiana-Elena2021/07/30
Dispozitia 146/2021privind Modificarea numelui, a numarului de membri și a cuantumului în dosarul de alocație pentru susținerea familiei Ciobanu Andreea2021/07/30
Dispozitia 145/2021privind Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei Colț Ion-Emil2021/07/30
Dispozitia 144/2021privind Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei Lazuschivici Daniela2021/07/30
Dispozitia 143/2021privind Încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei Măcinic Victor2021/07/30
Dispozitia 142/2021privind Stabilirea dreptului la alocație pentru susținerea familiei Sbarcea Elena2021/07/30
Dispozitia 141/2021privind Încetarea indemnizației lunară de însoțitor pentru persoana cu handicap grav Lupșă Alexandrina2021/07/26
Dispozitia 140/2021privind Angajarea domnului Lupșă Constantin,în funcția de asistent personal pentru persoană cu handicap grav2021/07/26
Dispozitia 139/2021privind Convocarea Consiliului Local Chiojdu în ședință ordinară2021/07/23
Dispozitia 138/2021privind Acordarea stimulentului financiar pentru nou-născut numitei Despa Melania-Codruța2021/07/14
Dispozitia 137/2021privind Încetarea ajutorului social Porceanu Cornel2021/07/14
Dispozitia 136/2021privind Acordarea stimulentului financiar pentru nou-născut numitului Fulgeanu Florin2021/07/14
Dispozitia 135/2021privind Acordarea stimulentului financiar pentru nou-născut numitului Fulgeanu Florin2021/07/14
Dispozitia 134/2021privind Acordarea stimulentului educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță2021/07/12
Dispozitia 133/2021privind Constituirea comisiei pentru recepția la terminarea lucrărilor la obiectivul de investiții „Modernizare drumuri locale în comuna Chiojdu, județul Buzău2021/07/06
Dispozitia 132/2021privind Încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei Grigore Alina-Elena2021/06/30
Dispozitia 131/2021privind Stabilirea dreptului la alocație pentru susținerea familiei Despa Mirabela-Loredana2021/06/30
Dispozitia 130/2021privind Angajarea doamnei Chiran Adriana-Alina, în funcția de asistent personal pentru persoană cu handicap2021/06/25
Dispozitia 129/2021privind Încetarea indemnizației de însoțitor pentru persoana cu handicap grav Chiran Antonia-Ștefania2021/06/25
Dispozitia 128/2021privind Convocarea Consiliului Local Chiojdu în ședință ordinară2021/06/24
Dispozitia 127/2021privind Încetarea indemnizației de însoțitor pentru persoana cu handicap grav Iancu Niculina2021/06/24
Dispozitia 126/2021privind Încetarea contractului individual de muncă Onica Elena2021/06/22
Dispozitia 125/2021privind Constituirea comisiei pentru recepția la terminarea lucrărilor la obiectivul de investiții „Asfaltare drum local în comuna Chiojdu, județul Buzău”2021/06/16
Dispozitia 124/2021privind Încetarea ajutorului social numitului Toader Constantin2021/06/08
Dispozitia 123/2021privind Acordarea stimulentului educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță, luna mai 20212021/06/08
Dispozitia 122/2021privind Acordarea stimulentului financiar pentru nou-născut numitului Ciobanu Elena-Daniela2021/06/08
Dispozitia 121/2021privind Acordarea stimulentului financiar pentru nou-născut numitului Cristinescu Augustin2021/06/08
Dispozitia 120/2021privind Încetarea ajutorului social Lupșă Andreea2021/06/08
Dispozitia 119/2021privind Suspendarea ajutorului social Cristinescu Augustin2021/06/03
Dispozitia 118/2021privind Suspendarea ajutorului social Badea Ion2021/06/03
Dispozitia 117/2021privind Modificarea cuantumului ajutorului social Despa Melania-Codruța2021/06/03
Dispozitia 116/2021privind Încetarea ajutorului social Miteluț Roxana2021/06/03
Dispozitia 115/2021privind Încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei Mârza Carmen2021/05/31
Dispozitia 114/2021privind Stabilirea dreptului la alocație pentru susținerea familiei Cordonaș Rodica2021/05/31
Dispozitia 113/2021privind Acordarea indemnizației de însoțitor persoanei cu handicap grav Duma Elena2021/05/31
Dispozitia 112/2021privind Constituirea comisiei de evaluare a ofertelor și comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concesionarea terenului în suprafață de 1500 mp, situat în extravilanul localității Chiojdu, tarla 73, parcela 2498, număr cadastral 21796 și a terenului aparținând domeniului privat al comunei Chiojdu în suprafață de 64 mp, situat în extravilanul localității Cătiașu, tarlaua 48, parcela 1408, număr cadastral 218312021/05/31
Dispozitia 111/2021privind Modificarea Dispoziției nr. 227/2020 a Primarului comunei Chiojdu privind constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, la terminarea lucrărilor de infrastructură si a altor lucrări2021/05/31
Dispozitia 110/2021privind Acordarea indemnizației de însoțitor persoanei cu handicap grav Chiran Antonia-Ștefania2021/05/31
Dispozitia 109/2021privind Numirea unui curator special2021/05/31
Dispozitia 108/2021privind Constituirea comisiei pentru recepția la terminarea lucrărilor  la obiectivul de investiții „Construire dispensar uman în comuna Chiojdu, județul Buzău”2021/05/25
Dispozitia 107/2021privind Aprobarea Codului etic al funcționarilor publici și al personalului contractual din cadrul Primăriei comunei Chiojdu2021/05/25
Dispozitia 106/2021privind Convocarea Consiliului Local Chiojdu în ședință ordinară2021/05/21
Dispozitia 105/2021privind Desemnarea agentului de inundații la nivelul comunei Chiojdu, județul Buzău2021/05/17
Dispozitia 104/2021privind Încetarea indemnizației de însoțitor pentru persoana cu handicap grav Trică Constantin2021/05/14
Dispozitia 103/2021privind Acordarea stimulentului financiar pentru nou-născut numitului Popa Daniel-Cristian2021/05/11
Dispozitia 102/2021privind convocarea Consiliului Local Chiojdu în ședință ordinara 2021/05/11
Dispozitia 101/2021privind Acordarea stimulentului educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță, luna aprilie 20212021/05/11
Dispozitia 100/2021privind Acordarea unui ajutor de înmormântare2021/05/11
Dispozitia 99/2021privind Modificarea cuantumului ajutorului social Băbău Elena2021/05/11
Dispozitia 98/2021privind Reluarea dreptului ajutorului social și modificarea cuantumului Muscalu Simona2021/05/05
Dispozitia 97/2021privind Încetarea ajutorului social Despa Daniel2021/05/05
Dispozitia 96/2021privind Modificarea numărului de membri, a cuantumului ajutorului social și a titularului, în dosarul numitei Baciu Elisabeta2021/04/26
Dispozitia 95/2021privind Încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei Neamțu Daniela-Georgeta2021/04/23
Dispozitia 94/2021privind Încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei Păun Ana-Maria2021/04/23
Dispozitia 93/2021privind Încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei Sbarcea Dorina2021/04/23
Dispozitia 92/2021privind Încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei Neagu Georgeta2021/04/23
Dispozitia 91/2021privind convocarea Consiliului Local Chiojdu în ședință ordinara2021/04/21
Dispozitia 90/2021privind Încetarea ajutorului social numitului Sbarcea Traian2021/04/14
Dispozitia 89/2021privind Încetarea indemnizației  de însoțitor pentru persoana cu handicap grav Udroiu Ana2021/04/09
Dispozitia 88/2021privind Acordarea unui ajutor de urgență2021/04/08
Dispozitia 87/2021privind Acordarea stimulentului educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță2021/04/07
Dispozitia 86/2021privind Acordarea unui ajutor de înmormântare2021/04/06
Dispozitia 85/2021privind Acordarea stimulentului financiar pentru nou-născut numitului Badea Ion2021/04/06
Dispozitia 84/2021privind Acordarea stimulentului financiar pentru nou-născut numitei Lupșă Olguța2021/04/06
Dispozitia 83/2021privind Acordarea stimulentului financiar pentru nou-născut numitului Lupșă Constantin2021/04/06
Dispozitia 82/2021privind Încetarea suspendării raportului de serviciu doamnei Miclea Cristina-Mihaela, inspector, clasa I, grad profesional asistent,funcție publică de execuție, în cadrul compartimentului buget, finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale, achiziții publice2021/04/05
Dispozitia 81/2021privind Încetarea indemnizației lunară se însoțitor pentru persoana cu handicap grav Grigore Ioana-Raluca2021/04/05
Dispozitia 80/2021privind Recuperarea unei sume de bani încasată necuvenit, reprezentând ajutor de încălzire de la numita Dragulin Mirela2021/04/05
Dispozitia 79/2021privind Recuperarea unei sume de bani încasată necuvenit, reprezentând ajutor de încălzire de la numitul Ungureanu Ion2021/04/05
Dispozitia 78/2021privind Recuperarea unei sume de bani încasată necuvenit, reprezentând ajutor de încălzire de la numitul Răcătej Gheorghe2021/04/05
Dispozitia 77/2021privind Recuperarea unei sume de bani încasată necuvenit, reprezentând ajutor de încălzire de la numitei Ciobanu Maria2021/04/05
Dispozitia 76/2021privind Recuperarea unei sume de bani încasată necuvenit, reprezentând ajutor de încălzire de la numitul Scutaru Ion2021/04/05
Dispozitia 75/2021privind Acordarea ajutorului social Porceanu Cornel2021/04/05
Dispozitia 74/2021privind Încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei Ciucă Elena-Magdalena2021/03/31
Dispozitia 73/2021privind Stabilirea dreptului la alocație pentru susținerea familiei Ungureanu Ionela-Luminița2021/03/31
Dispozitia 72/2021privind Stabilirea dreptului la alocație pentru susținerea familiei Cristinescu Elena-Mirela2021/03/31
Dispozitia 71/2021privind Angajarea doamnei Moiseanu Daniela-Vasilica, in funcția de Consilier IA, in cadul cabinetului primarului comunei Chiojdu, judetul Buzau2021/03/26
Dispozitia 70/2021privind Incetarea contractului individual de muncă doamnei Lupșă Elena-Mirela2021/03/26
Dispozitia 69/2021privind Acordarea indemnizației de însoțitor persoanei cu handicap grav Lupșă Alexandrina2021/03/26
Dispozitia 68/2021privind Incetarea indemnizației de însoțitor pentru persoana cu handicap grav Jica David-Alexandru2021/03/26
Dispozitia 67/2021privind Angajarea doamnei Jica Mioara, în funcția de asistent personal pentru persoană cu handicap grav2021/03/26
Dispozitia 66/2021privind convocarea în ședință ordinara a Consiliului Local al comunei Chiojdu2021/03/23
Dispozitia 65/2021privind Aprobarea Planului de pregătire în domeniul situațiilor de urgență pentru anul 20212021/03/19
Dispozitia 64/2021privind Stabilirea calitatii de evaluator  pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Chiojdu, județul Buzău2021/03/17
Dispozitia 63/2021privind Constituirea comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Chiojdu2021/03/17
Dispozitia 62/2021privind Încetarea indemnizației de însoțitor pentru persoana cu handicap grav Porcean Constantin2021/03/16
Dispozitia 61/2021privind Acordarea stimulentului educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță2021/03/15
Dispozitia 60/2021privind Încetarea contractului individual de muncă Grigore Elena2021/03/10
Dispozitia 59/2021privind Reluarea plății, modificarea numărului de membri și cuantumul ajutorului social Lupșă Andreea2021/03/01
Dispozitia 58/2021privind Reluarea plății, modificarea numărului de membri și cuantumul ajutorului social Badea Ion2021/03/01
Dispozitia 57/2021privind Încetarea ajutorului social Drăgulin Mirela2021/03/01
Dispozitia 56/2021privind Promovarea în grad profesional a doamnei Trîncă Elena2021/03/01
Dispozitia 55/2021privind Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei Mirică Anca2021/02/26
Dispozitia 54/2021privind Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei Miclea Maria2021/02/26
Dispozitia 53/2021privind Acordarea indemnizatiei de însoțitor persoanei cu handicap grav Onica Virginie2021/02/26
Dispozitia 52/2021privind convocarea în ședință ordinara a Consiliului Local al comunei Chiojdu2021/02/19
Dispozitia 45/2021privind Constituirea comisiei comunei Chiojdu pentru recensământul populației și al locuințelor din anul 20212021/02/09
Dispozitia 44/2021privind Încetarea contractului individual de muncă domnului Măcinic Gabriel2021/02/08
Dispozitia 43/2021privind Acordarea stimulentului financiar pentru nou- născut numitei Păcureanu-Ion Elena-Steluța2021/02/01
Dispozitia 42/2021privind Acordarea stimulentului financiar pentru nou- născut numitei State Iulia-Elena2021/02/01
Dispozitia 41/2021privind Modificarea numărului de ore de muncă prestate de către titularul si/sau persoanele apte de muncă beneficiare de venit minim garantat2021/02/01
Dispozitia 40/2021privind Acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni,combustibili petrolieri pentru beneficiarii de ajutor social2021/02/01
Dispozitia 39/2021privind Suspendarea ajutorului social Muscalu Simona2021/02/01
Dispozitia 38/2021privind Suspendarea ajutorului social Drăgulin Mirela2021/02/01
Dispozitia 37/2021privind Reluarea dreptului ajutorulului social Toader Dumitru2021/02/01
Dispozitia 36/2021privind Reluarea plății, modificarea numărului de membri si cuantumului ajutorului social Dumitrache Ilie2021/02/01
Dispozitia 35/2021privind Acordare ajutor social Cristinescu Adrian2021/02/01
Dispozitia 34/2021privind Acordarea ajutorului social Trâncă Cati2021/02/01
Dispozitia 33/2021privind Desemnarea persoanei responsabilă cu gestionarea carburanților2021/02/01
Dispozitia 32/2021privind Stabilirea dreptului la alocație pentru susținerea familiei Porcean Elena2021/01/29
Dispozitia 31/2021privind Stabilirea dreptului la alocație pentru susținerea familiei Măcinic Victor2021/01/29
Dispozitia 30/2021privind Stabilirea cuantumului indemnizației de însoțitor pentru persoanele cu handicap grav, aferent lunii ianuarie 20212021/01/28
Dispozitia 29/2021privind Stabilirea cuantumului brut al salariului de bază pentru Posmagiu Camelia, asistent personal pentru persoană cu handicap grav2021/01/28
Dispozitia 28/2021privind Stabilirea cuantumului brut al salariului de bază pentru Enache Maria-Claudia,asistent personal pentru persoană cu handicap grav2021/01/28
Dispozitia 27/2021privind Stabilirea cuantumului brut al salariului de bază pentru Lazuschivici Daniela,asistent personal pentru persoană cu handicap grav2021/01/28
Dispozitia 26/2021privind Stabilirea cuantumului brut al salariului de bază pentru Uruc Daniela-Maria, asistent personal pentru persoană cu handicap grav2021/01/28
Dispozitia 25/2021privind Stabilirea cuantumului brut al salariului de bază pentru Calestru Mihaela,asistent personal pentru persoană cu handicap grav2021/01/28
Dispozitia 24/2021privind Stabilirea cuantumului brut al salariului de bază pentru Grigore Elena,asistent personal pentru persoană cu handicap grav2021/01/28
Dispozitia 23/2021privind Stabilirea cuantumului brut al salariului de bază pentru Drăghici Nela, asistent personal pentru persoană cu handicap grav2021/01/28
Dispozitia 22/2021privind Stabilirea cuantumului brut al salariului de bază pentru Lupșă Elena-Mirela, asistent personal pentru persoană cu handicap grav2021/01/28
Dispozitia 21/2021privind Înființarea Unității de Implementare a Proiectului „Dotarea elevilor cu echipamente mobile IT de tipul tabletelor școlare si alte echipamente IT în cadrul unităților de învățământ de pe raza comunei Chiojdu, pentru a preveni riscul de infectare cu coronavirusul SARS-Cov-2”, în cadrul Programul Operațional Competitivitate, Axa Prioritară 2 – Tehnologia informației și comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Acțiunea 2.3.3. Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-sănătate și e-cultură – Secțiunea e-educație2021/01/22
Dispozitia 20/2021privind Constituirea comisiei de licitație și comisiei de soluționarea contestațiilor , pentru vânzarea unor bunuri mobile, nefuncționale și propuse spre casare, aflate în proprietatea comunei Chiojdu2021/01/22
Dispozitia 19/2021privind convocarea în ședință ordinara a Consiliului Local al comunei Chiojdu2021/01/22
Dispozitia 18/2021privind Acordarea stimulentului educational sub formă de tichete sociale pentru grădiniță pentru luna decembrie 20202021/01/18
Dispozitia 17/2021privind Acordarea gradației corespunzătoare tranșei de vechime în muncă doamnei Onica Elena, asistent personal pentru persoană cu handicap grav2021/01/18
Dispozitia 16/2021privind Încetarea ajutorului social numitului Ungureanu Ion2021/01/18
Dispozitia 15/2021privind Convocarea în ședință de îndată a Consiliului Local Chiojdu2021/01/14
Dispozitia 14/2021privind Acordarea indemnizației de însoțitor persoanei cu handicap grav Grigore Ioana-Raluca2021/01/13
Dispozitia 13/2021privind Acordarea indemnizației de însoțitor persoanei cu handicap grav Vizireanu Ana2021/01/13
Dispozitia 12/2021privind Acordarea gradației corespunzătoare tranșei de vechime în muncă doamnei Ioniță Roxana-Constanța, asistent personal pentru persoană cu handicap grav2021/01/08
Dispozitia 11/2021privind Stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate POAD2021/01/06
Dispozitia 10/2021privind Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni,combustibili petrolieri, familiilor și persoanelor singure, altele decât beneficiarii ajutorului social2021/01/06
Dispozitia 9/2021privind Reluarea dreptului la ajutorul social Muscalu Simona2021/01/05
Dispozitia 8/.2021privind Încetarea ajutorului social Răcătej Gheorghe2021/01/05
Dispozitia 7/2021privind Suspendarea ajutorului social Toader Dumitru2021/01/05
Dispozitia 6/2021privind Acordarea stimulentului financiar pentru nou-născut numitei Despa Mirabela-Loredana2021/01/05
Dispozitia 5/2021privind Reluarea dreptului la ajutorul social și modificarea cuantumului numitului Ungureanu Ion2021/01/05
Dispozitia 4/2021privind Reluarea dreptului la ajutorul social Cristinescu Augustin2021/01/05
Dispozitia 3/2021privind Acordare ajutor social Stanciu Doina2021/01/05
Dispozitia 2/2021privind Actualizarea comisiei comunale pentru recensămantul general agricol din România2021/01/05
Dispozitia 1/2021privind Organizarea și desfășurarea examenului/concursului de promovare în grad profesional pentru funcția publică de execuție Inspector, calasa I, grad profesional superior in cadrul compartimentului de asistență socială2021/01/05
Dispozitia 46/2021privind Angajarea doamnei Răcătej Maria, în funcția de asistent personal pentru persoană cu handicap1970/01/01
Dispozitia 47/2021privind Acordarea stimulentului educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță1970/01/01
Dispozitia 48/2021privind Acordarea stimulentului financiar pentru nou-născut numitei Pătîrlăgeanu Elena-Tania1970/01/01
Dispozitia 49/2021privind Acordarea indemnizației de însotitor persoanei cu handicap grav Neagu Alexandru1970/01/01
Dispozitia 50/2021privind Stabilirea cuantumului indemnizației de însoțitor pentru persoanele cu handicap grav1970/01/01
Dispozitia 51/2021privind Acordarea indemnizației de însotitor persoanei cu handicap grav Sbarcea Iuliana- Marina1970/01/01

Comments are closed.