Dispoziţii ale primarului

TitluDescriereData
Dispozitia 141/2021privind Încetarea indemnizației lunară de însoțitor pentru persoana cu handicap grav Lupșă Alexandrina2021/07/26
Dispozitia 140/2021privind Angajarea domnului Lupșă Constantin,în funcția de asistent personal pentru persoană cu handicap grav2021/07/26
Dispozitia 139/2021privind Convocarea Consiliului Local Chiojdu în ședință ordinară2021/07/23
Dispozitia 138/2021privind Acordarea stimulentului financiar pentru nou-născut numitei Despa Melania-Codruța2021/07/14
Dispozitia 137/2021privind Încetarea ajutorului social Porceanu Cornel2021/07/14
Dispozitia 136/2021privind Acordarea stimulentului financiar pentru nou-născut numitului Fulgeanu Florin2021/07/14
Dispozitia 135/2021privind Acordarea stimulentului financiar pentru nou-născut numitului Fulgeanu Florin2021/07/14
Dispozitia 134/2021privind Acordarea stimulentului educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță2021/07/12
Dispozitia 133/2021privind Constituirea comisiei pentru recepția la terminarea lucrărilor la obiectivul de investiții „Modernizare drumuri locale în comuna Chiojdu, județul Buzău2021/07/06
Dispozitia 132/2021privind Încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei Grigore Alina-Elena2021/06/30
Dispozitia 131/2021privind Stabilirea dreptului la alocație pentru susținerea familiei Despa Mirabela-Loredana2021/06/30
Dispozitia 130/2021privind Angajarea doamnei Chiran Adriana-Alina, în funcția de asistent personal pentru persoană cu handicap2021/06/25
Dispozitia 129/2021privind Încetarea indemnizației de însoțitor pentru persoana cu handicap grav Chiran Antonia-Ștefania2021/06/25
Dispozitia 128/2021privind Convocarea Consiliului Local Chiojdu în ședință ordinară2021/06/24
Dispozitia 127/2021privind Încetarea indemnizației de însoțitor pentru persoana cu handicap grav Iancu Niculina2021/06/24
Dispozitia 126/2021privind Încetarea contractului individual de muncă Onica Elena2021/06/22
Dispozitia 125/2021privind Constituirea comisiei pentru recepția la terminarea lucrărilor la obiectivul de investiții „Asfaltare drum local în comuna Chiojdu, județul Buzău”2021/06/16
Dispozitia 124/2021privind Încetarea ajutorului social numitului Toader Constantin2021/06/08
Dispozitia 123/2021privind Acordarea stimulentului educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță, luna mai 20212021/06/08
Dispozitia 122/2021privind Acordarea stimulentului financiar pentru nou-născut numitului Ciobanu Elena-Daniela2021/06/08
Dispozitia 121/2021privind Acordarea stimulentului financiar pentru nou-născut numitului Cristinescu Augustin2021/06/08
Dispozitia 120/2021privind Încetarea ajutorului social Lupșă Andreea2021/06/08
Dispozitia 119/2021privind Suspendarea ajutorului social Cristinescu Augustin2021/06/03
Dispozitia 118/2021privind Suspendarea ajutorului social Badea Ion2021/06/03
Dispozitia 117/2021privind Modificarea cuantumului ajutorului social Despa Melania-Codruța2021/06/03
Dispozitia 116/2021privind Încetarea ajutorului social Miteluț Roxana2021/06/03
Dispozitia 115/2021privind Încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei Mârza Carmen2021/05/31
Dispozitia 114/2021privind Stabilirea dreptului la alocație pentru susținerea familiei Cordonaș Rodica2021/05/31
Dispozitia 113/2021privind Acordarea indemnizației de însoțitor persoanei cu handicap grav Duma Elena2021/05/31
Dispozitia 112/2021privind Constituirea comisiei de evaluare a ofertelor și comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concesionarea terenului în suprafață de 1500 mp, situat în extravilanul localității Chiojdu, tarla 73, parcela 2498, număr cadastral 21796 și a terenului aparținând domeniului privat al comunei Chiojdu în suprafață de 64 mp, situat în extravilanul localității Cătiașu, tarlaua 48, parcela 1408, număr cadastral 218312021/05/31
Dispozitia 111/2021privind Modificarea Dispoziției nr. 227/2020 a Primarului comunei Chiojdu privind constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, la terminarea lucrărilor de infrastructură si a altor lucrări2021/05/31
Dispozitia 110/2021privind Acordarea indemnizației de însoțitor persoanei cu handicap grav Chiran Antonia-Ștefania2021/05/31
Dispozitia 109/2021privind Numirea unui curator special2021/05/31
Dispozitia 108/2021privind Constituirea comisiei pentru recepția la terminarea lucrărilor  la obiectivul de investiții „Construire dispensar uman în comuna Chiojdu, județul Buzău”2021/05/25
Dispozitia 107/2021privind Aprobarea Codului etic al funcționarilor publici și al personalului contractual din cadrul Primăriei comunei Chiojdu2021/05/25
Dispozitia 106/2021privind Convocarea Consiliului Local Chiojdu în ședință ordinară2021/05/21
Dispozitia 105/2021privind Desemnarea agentului de inundații la nivelul comunei Chiojdu, județul Buzău2021/05/17
Dispozitia 104/2021privind Încetarea indemnizației de însoțitor pentru persoana cu handicap grav Trică Constantin2021/05/14
Dispozitia 103/2021privind Acordarea stimulentului financiar pentru nou-născut numitului Popa Daniel-Cristian2021/05/11
Dispozitia 102/2021privind convocarea Consiliului Local Chiojdu în ședință ordinara 2021/05/11
Dispozitia 101/2021privind Acordarea stimulentului educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță, luna aprilie 20212021/05/11
Dispozitia 100/2021privind Acordarea unui ajutor de înmormântare2021/05/11
Dispozitia 99/2021privind Modificarea cuantumului ajutorului social Băbău Elena2021/05/11
Dispozitia 98/2021privind Reluarea dreptului ajutorului social și modificarea cuantumului Muscalu Simona2021/05/05
Dispozitia 97/2021privind Încetarea ajutorului social Despa Daniel2021/05/05
Dispozitia 96/2021privind Modificarea numărului de membri, a cuantumului ajutorului social și a titularului, în dosarul numitei Baciu Elisabeta2021/04/26
Dispozitia 95/2021privind Încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei Neamțu Daniela-Georgeta2021/04/23
Dispozitia 94/2021privind Încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei Păun Ana-Maria2021/04/23
Dispozitia 93/2021privind Încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei Sbarcea Dorina2021/04/23
Dispozitia 92/2021privind Încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei Neagu Georgeta2021/04/23
Dispozitia 91/2021privind convocarea Consiliului Local Chiojdu în ședință ordinara2021/04/21
Dispozitia 90/2021privind Încetarea ajutorului social numitului Sbarcea Traian2021/04/14
Dispozitia 89/2021privind Încetarea indemnizației  de însoțitor pentru persoana cu handicap grav Udroiu Ana2021/04/09
Dispozitia 88/2021privind Acordarea unui ajutor de urgență2021/04/08
Dispozitia 87/2021privind Acordarea stimulentului educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță2021/04/07
Dispozitia 86/2021privind Acordarea unui ajutor de înmormântare2021/04/06
Dispozitia 85/2021privind Acordarea stimulentului financiar pentru nou-născut numitului Badea Ion2021/04/06
Dispozitia 84/2021privind Acordarea stimulentului financiar pentru nou-născut numitei Lupșă Olguța2021/04/06
Dispozitia 83/2021privind Acordarea stimulentului financiar pentru nou-născut numitului Lupșă Constantin2021/04/06
Dispozitia 82/2021privind Încetarea suspendării raportului de serviciu doamnei Miclea Cristina-Mihaela, inspector, clasa I, grad profesional asistent,funcție publică de execuție, în cadrul compartimentului buget, finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale, achiziții publice2021/04/05
Dispozitia 81/2021privind Încetarea indemnizației lunară se însoțitor pentru persoana cu handicap grav Grigore Ioana-Raluca2021/04/05
Dispozitia 80/2021privind Recuperarea unei sume de bani încasată necuvenit, reprezentând ajutor de încălzire de la numita Dragulin Mirela2021/04/05
Dispozitia 79/2021privind Recuperarea unei sume de bani încasată necuvenit, reprezentând ajutor de încălzire de la numitul Ungureanu Ion2021/04/05
Dispozitia 78/2021privind Recuperarea unei sume de bani încasată necuvenit, reprezentând ajutor de încălzire de la numitul Răcătej Gheorghe2021/04/05
Dispozitia 77/2021privind Recuperarea unei sume de bani încasată necuvenit, reprezentând ajutor de încălzire de la numitei Ciobanu Maria2021/04/05
Dispozitia 76/2021privind Recuperarea unei sume de bani încasată necuvenit, reprezentând ajutor de încălzire de la numitul Scutaru Ion2021/04/05
Dispozitia 75/2021privind Acordarea ajutorului social Porceanu Cornel2021/04/05
Dispozitia 74/2021privind Încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei Ciucă Elena-Magdalena2021/03/31
Dispozitia 73/2021privind Stabilirea dreptului la alocație pentru susținerea familiei Ungureanu Ionela-Luminița2021/03/31
Dispozitia 72/2021privind Stabilirea dreptului la alocație pentru susținerea familiei Cristinescu Elena-Mirela2021/03/31
Dispozitia 71/2021privind Angajarea doamnei Moiseanu Daniela-Vasilica, in funcția de Consilier IA, in cadul cabinetului primarului comunei Chiojdu, judetul Buzau2021/03/26
Dispozitia 70/2021privind Incetarea contractului individual de muncă doamnei Lupșă Elena-Mirela2021/03/26
Dispozitia 69/2021privind Acordarea indemnizației de însoțitor persoanei cu handicap grav Lupșă Alexandrina2021/03/26
Dispozitia 68/2021privind Incetarea indemnizației de însoțitor pentru persoana cu handicap grav Jica David-Alexandru2021/03/26
Dispozitia 67/2021privind Angajarea doamnei Jica Mioara, în funcția de asistent personal pentru persoană cu handicap grav2021/03/26
Dispozitia 66/2021privind convocarea în ședință ordinara a Consiliului Local al comunei Chiojdu2021/03/23
Dispozitia 65/2021privind Aprobarea Planului de pregătire în domeniul situațiilor de urgență pentru anul 20212021/03/19
Dispozitia 64/2021privind Stabilirea calitatii de evaluator  pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Chiojdu, județul Buzău2021/03/17
Dispozitia 63/2021privind Constituirea comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Chiojdu2021/03/17
Dispozitia 62/2021privind Încetarea indemnizației de însoțitor pentru persoana cu handicap grav Porcean Constantin2021/03/16
Dispozitia 61/2021privind Acordarea stimulentului educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță2021/03/15
Dispozitia 60/2021privind Încetarea contractului individual de muncă Grigore Elena2021/03/10
Dispozitia 59/2021privind Reluarea plății, modificarea numărului de membri și cuantumul ajutorului social Lupșă Andreea2021/03/01
Dispozitia 58/2021privind Reluarea plății, modificarea numărului de membri și cuantumul ajutorului social Badea Ion2021/03/01
Dispozitia 57/2021privind Încetarea ajutorului social Drăgulin Mirela2021/03/01
Dispozitia 56/2021privind Promovarea în grad profesional a doamnei Trîncă Elena2021/03/01
Dispozitia 55/2021privind Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei Mirică Anca2021/02/26
Dispozitia 54/2021privind Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei Miclea Maria2021/02/26
Dispozitia 53/2021privind Acordarea indemnizatiei de însoțitor persoanei cu handicap grav Onica Virginie2021/02/26
Dispozitia 52/2021privind convocarea în ședință ordinara a Consiliului Local al comunei Chiojdu2021/02/19
Dispozitia 45/2021privind Constituirea comisiei comunei Chiojdu pentru recensământul populației și al locuințelor din anul 20212021/02/09
Dispozitia 44/2021privind Încetarea contractului individual de muncă domnului Măcinic Gabriel2021/02/08
Dispozitia 43/2021privind Acordarea stimulentului financiar pentru nou- născut numitei Păcureanu-Ion Elena-Steluța2021/02/01
Dispozitia 42/2021privind Acordarea stimulentului financiar pentru nou- născut numitei State Iulia-Elena2021/02/01
Dispozitia 41/2021privind Modificarea numărului de ore de muncă prestate de către titularul si/sau persoanele apte de muncă beneficiare de venit minim garantat2021/02/01
Dispozitia 40/2021privind Acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni,combustibili petrolieri pentru beneficiarii de ajutor social2021/02/01
Dispozitia 39/2021privind Suspendarea ajutorului social Muscalu Simona2021/02/01
Dispozitia 38/2021privind Suspendarea ajutorului social Drăgulin Mirela2021/02/01
Dispozitia 37/2021privind Reluarea dreptului ajutorulului social Toader Dumitru2021/02/01
Dispozitia 36/2021privind Reluarea plății, modificarea numărului de membri si cuantumului ajutorului social Dumitrache Ilie2021/02/01
Dispozitia 35/2021privind Acordare ajutor social Cristinescu Adrian2021/02/01
Dispozitia 34/2021privind Acordarea ajutorului social Trâncă Cati2021/02/01
Dispozitia 33/2021privind Desemnarea persoanei responsabilă cu gestionarea carburanților2021/02/01
Dispozitia 32/2021privind Stabilirea dreptului la alocație pentru susținerea familiei Porcean Elena2021/01/29
Dispozitia 31/2021privind Stabilirea dreptului la alocație pentru susținerea familiei Măcinic Victor2021/01/29
Dispozitia 30/2021privind Stabilirea cuantumului indemnizației de însoțitor pentru persoanele cu handicap grav, aferent lunii ianuarie 20212021/01/28
Dispozitia 29/2021privind Stabilirea cuantumului brut al salariului de bază pentru Posmagiu Camelia, asistent personal pentru persoană cu handicap grav2021/01/28
Dispozitia 28/2021privind Stabilirea cuantumului brut al salariului de bază pentru Enache Maria-Claudia,asistent personal pentru persoană cu handicap grav2021/01/28
Dispozitia 27/2021privind Stabilirea cuantumului brut al salariului de bază pentru Lazuschivici Daniela,asistent personal pentru persoană cu handicap grav2021/01/28
Dispozitia 26/2021privind Stabilirea cuantumului brut al salariului de bază pentru Uruc Daniela-Maria, asistent personal pentru persoană cu handicap grav2021/01/28
Dispozitia 25/2021privind Stabilirea cuantumului brut al salariului de bază pentru Calestru Mihaela,asistent personal pentru persoană cu handicap grav2021/01/28
Dispozitia 24/2021privind Stabilirea cuantumului brut al salariului de bază pentru Grigore Elena,asistent personal pentru persoană cu handicap grav2021/01/28
Dispozitia 23/2021privind Stabilirea cuantumului brut al salariului de bază pentru Drăghici Nela, asistent personal pentru persoană cu handicap grav2021/01/28
Dispozitia 22/2021privind Stabilirea cuantumului brut al salariului de bază pentru Lupșă Elena-Mirela, asistent personal pentru persoană cu handicap grav2021/01/28
Dispozitia 21/2021privind Înființarea Unității de Implementare a Proiectului „Dotarea elevilor cu echipamente mobile IT de tipul tabletelor școlare si alte echipamente IT în cadrul unităților de învățământ de pe raza comunei Chiojdu, pentru a preveni riscul de infectare cu coronavirusul SARS-Cov-2”, în cadrul Programul Operațional Competitivitate, Axa Prioritară 2 – Tehnologia informației și comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Acțiunea 2.3.3. Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-sănătate și e-cultură – Secțiunea e-educație2021/01/22
Dispozitia 20/2021privind Constituirea comisiei de licitație și comisiei de soluționarea contestațiilor , pentru vânzarea unor bunuri mobile, nefuncționale și propuse spre casare, aflate în proprietatea comunei Chiojdu2021/01/22
Dispozitia 19/2021privind convocarea în ședință ordinara a Consiliului Local al comunei Chiojdu2021/01/22
Dispozitia 18/2021privind Acordarea stimulentului educational sub formă de tichete sociale pentru grădiniță pentru luna decembrie 20202021/01/18
Dispozitia 17/2021privind Acordarea gradației corespunzătoare tranșei de vechime în muncă doamnei Onica Elena, asistent personal pentru persoană cu handicap grav2021/01/18
Dispozitia 16/2021privind Încetarea ajutorului social numitului Ungureanu Ion2021/01/18
Dispozitia 15/2021privind Convocarea în ședință de îndată a Consiliului Local Chiojdu2021/01/14
Dispozitia 14/2021privind Acordarea indemnizației de însoțitor persoanei cu handicap grav Grigore Ioana-Raluca2021/01/13
Dispozitia 13/2021privind Acordarea indemnizației de însoțitor persoanei cu handicap grav Vizireanu Ana2021/01/13
Dispozitia 12/2021privind Acordarea gradației corespunzătoare tranșei de vechime în muncă doamnei Ioniță Roxana-Constanța, asistent personal pentru persoană cu handicap grav2021/01/08
Dispozitia 11/2021privind Stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate POAD2021/01/06
Dispozitia 10/2021privind Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni,combustibili petrolieri, familiilor și persoanelor singure, altele decât beneficiarii ajutorului social2021/01/06
Dispozitia 9/2021privind Reluarea dreptului la ajutorul social Muscalu Simona2021/01/05
Dispozitia 8/.2021privind Încetarea ajutorului social Răcătej Gheorghe2021/01/05
Dispozitia 7/2021privind Suspendarea ajutorului social Toader Dumitru2021/01/05
Dispozitia 6/2021privind Acordarea stimulentului financiar pentru nou-născut numitei Despa Mirabela-Loredana2021/01/05
Dispozitia 5/2021privind Reluarea dreptului la ajutorul social și modificarea cuantumului numitului Ungureanu Ion2021/01/05
Dispozitia 4/2021privind Reluarea dreptului la ajutorul social Cristinescu Augustin2021/01/05
Dispozitia 3/2021privind Acordare ajutor social Stanciu Doina2021/01/05
Dispozitia 2/2021privind Actualizarea comisiei comunale pentru recensămantul general agricol din România2021/01/05
Dispozitia 1/2021privind Organizarea și desfășurarea examenului/concursului de promovare în grad profesional pentru funcția publică de execuție Inspector, calasa I, grad profesional superior in cadrul compartimentului de asistență socială2021/01/05
Dispozitia 46/2021privind Angajarea doamnei Răcătej Maria, în funcția de asistent personal pentru persoană cu handicap1970/01/01
Dispozitia 47/2021privind Acordarea stimulentului educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță1970/01/01
Dispozitia 48/2021privind Acordarea stimulentului financiar pentru nou-născut numitei Pătîrlăgeanu Elena-Tania1970/01/01
Dispozitia 49/2021privind Acordarea indemnizației de însotitor persoanei cu handicap grav Neagu Alexandru1970/01/01
Dispozitia 50/2021privind Stabilirea cuantumului indemnizației de însoțitor pentru persoanele cu handicap grav1970/01/01
Dispozitia 51/2021privind Acordarea indemnizației de însotitor persoanei cu handicap grav Sbarcea Iuliana- Marina1970/01/01

Comments are closed.