Dezbatere publica – Proiect stabilire impozite si taxe locale pentru anul 2022

În conformitate cu dispoziţiile art.7 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificarile si completarile ulterioare, se aduce la cunoştinţa publică anuntul de intentie referitor la Proiect stabilire impozite si taxe locale pentru anul 2022

Dezbatere publica – Proiectul bugetului venituri proprii pentru anul 2021

În conformitate cu art. 7 din Legea nr. 52/ 2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, aducem la cunoștința publică și vă supunem dezbaterii publice proiectul bugetului venituri proprii pentru anul 2021 al comunei Chiojdu, județul Buzău.

Dezbatere publica – Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021

În conformitate cu art. 7 din Legea nr. 52/ 2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, aducem la cunoștința publică și vă supunem dezbaterii publice proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 al comunei Chiojdu, județul Buzău.