Acte administrative emise de primar

TitluDescriereData
Dispozitia 35/2024privind Acordarea stimulentului financiar pentru nou-născut doamnei Coșiță Elena-Roxana2024/04/12
Dispozitia 34/2024privind Acordarea stimulentului financiar pentru nou-născut doamnei Burlacu Iulia-Elena2024/04/12
Dispozitia 55/2024privind Acordarea unui ajutor de urgență2024/04/10
Dispozitia 54/2024privind Acordarea unui ajutor de urgență2024/04/10
Dispozitia 53/2024privind Acordarea unui ajutor de urgență2024/04/10
Dispozitia 52/2024privind Aprobarea Planului de pregătire în domeniul situațiilor de urgență pentru anul 20242024/04/10
Dispozitia 51/2024privind Încetarea contractului individual de muncă domnului Lepădatu Dan2024/04/05
Dispozitia 50/2024privind Menținerea dreptului la venitul minim de incluziune ca urmare a producerii de modificări în componența familiei și-sau a veniturilor beneficiarilor de venit minim de incluziune2024/04/04
Dispozitia 49/2024privind Aprobarea cererilor de acordare a venitului minim de incluziune pentru 3 titulari2024/04/04
Dispozitia 48/2024privind Acordarea indemnizăției de însoțitor persoanei cu handicap grav Ciucă Filofteia2024/03/29
Dispozitia 47/2024privind Stabilirea cuantumului brut al salariului de bază pentru Burlan George-Dănuț, asistent medical comunitar2024/03/29
Dispozitia 46/2024privind Suspendarea contractului individual de muncă doamnei Enache Maria-Claudia, asistent personal pentru persoană cu hadicap grav2024/03/29
Dispozitia 45/2024privind Înlocuirea titularului suplimentului pentru combustibil solid/20242024/03/22
Dispozitia 44/2024privind Înlocuirea titularului suplimentului pentru combustibil solid/20242024/03/22
Dispozitia 43/2024privind Înlocuirea titularului suplimentului pentru combustibil solid/20242024/03/22
Dispozitia 42/2024privind Încetarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/20242024/03/22
Dispozitia 41/2024privind Încetarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/20242024/03/22
Dispozitia 40/2024privind Convocarea Consiliului Local Chiojdu în ședință ordinară2024/03/21
Dispozitia 39/2024privind Aprobarea virării de credite bugetare în cadrul acelorași capitole bugetare din bugetul de venituri și cheltuieli al comunei Chiojdu pe anul 20242024/03/19
Dispozitia 38/2024privind Constituirea comisiei tehnice pentru stabilirea consumului mediu de combustibili pentru autovehiculele și utilajele din dotarea Primăriei comunei Chiojdu, județul Buzău2024/03/18
Dispozitia 37/2024privind Desemnarea persoanei responsabilă cu gestionarea carburanților2024/03/18
Dispozitia 36/2024privind Acordarea stimulentului educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță2024/03/13
Dispozitia 33/2024privind Încetarea contractului individual de muncă doamnei Ciupa Niculina2024/03/11
Dispozitia 32/2024privind Aprobarea cererilor de acordare a venitului minim de incluziune2024/02/29
Dispozitia 31/2024privind Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi/20242024/02/28
Dispozitia 30/2024privind Încetarea indemnizației lunară de însoțitor pentru persoana cu handicap grav Lepădatu Petre2024/02/27
Dispozitia 29/2024privind Angajarea domnului Lepădatu Dan, în funcția de asistent personal pentru persoană cu handicap grav2024/02/27
Dispozitia 28/2024privind Încetarea indemnizației lunară de însoțitor pentru persoana cu handicap grav Cîrstea Stela2024/02/27
Dispozitia 27/2024privind Organizarea comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern managerial2024/02/22
Dispozitia 26/2024privind Acordarea stimulentului educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță2024/02/13
Dispozitia 25/2024privind Încetarea contractului individual de muncă doamnei Micu Antonica2024/02/12
Dispozitia 24/2024privind Acordarea stimulentului financiar pentru nou-născut doamnei Hornea Elena-Alexandra2024/02/09
Dispozitia 23/2024privind Acordarea stimulentului financiar pentru nou-născut domnului Cristinescu Iulian2024/02/09
Dispozitia 22/2024privind Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și-sau petrolieri precum și a suplimentului pentru energie pentru consumatorii vulnerabili2024/02/09
Dispozitia 21/2024privind Convocarea Consiliului Local al comunei Chiojdu în ședință extraordinară de îndată2024/02/08
Dispozitia 20/2024privind Încetarea indemnizației lunare de însoțitor pentru persoana cu handicap grav Neagu Victoria2024/02/05
Dispozitia 19/2024privind Respingerea cererilor de acordare a venitului minim de incluziune pentru 4 titulari2024/02/01
Dispozitia 18/2024privind Aprobarea procedurii interne privind criteriile și modalitatea prin care se stabilește procentul de majorare a salariului pentru persoanele prevăzute la art. 16 alin. 1) și 2) din Legea-cadru nr. 153/20242024/02/01
Dispozitia 17/2024privind Aprobarea cererilor de acordare a venitului minim de incluziune pentru 93 titulari2024/02/01
Dispozitia 16/2024privind Acordarea indemnizației lunare de însoțitor persoanei cu handicap grav Butu Aurică2024/01/31
Dispozitia 15/2024privind Încetarea indemnizației lunare de însoțitor pentru persoana cu handicap grav Burducea Elisabeta2024/01/31
Dispozitia 14/2024privind Angajarea domnului Rădulea Ion, în funcția de asistent personal pentru persoană cu handicap grav2024/01/31
Dispozitia 13/2024privind Angajarea doamnei Moagher Elena-Claudia, în funcția de asistent personal pentru persoană cu handicap grav2024/01/31
Dispozitia 12/2024privind Stabilirea cuantumului indemnizației de însoțitor pentru persoanele cu handicap grav2024/01/25
Dispozitia 11/2024privind Acordarea stimulentului financiar pentru nou-născut domnului Răcătej Constantin2024/01/18
Dispozitia 10/2024privind Acordarea stimulentului educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță2024/01/18
Dispozitia 9/2024privind Stabilirea măsurilor, condițiilor și programului de lucru în care se va executa munca neremunerată în folosul comunității de către  Mușoiu Ion-Marian2024/01/17
Dispozitia 8/2024privind Recuperarea unei sume de bani încasată necuvenit de la Cîrstea Iulian2024/01/08
Dispozitia 7/2024privind Recuperarea unei sume de bani încasată necuvenit de la Măcinic Florin2024/01/08
Dispozitia 6/2024privind Încetarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu combustibili lichizi și/sau petrolieri consumatorului vulnerabil Uruc Mircea2024/01/08
Dispozitia 5/2024privind Încetarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu combustibili lichizi și/sau petrolieri consumatorului vulnerabil Bucur Elena2024/01/08
Dispozitia 4/2024privind Modificarea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili lichizi și/sau petrolieri consumatorului vulnerabil Măcinic Florin2024/01/08
Dispozitia 3/2024privind Modificarea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili lichizi și/sau petrolieri consumatorului vulnerabil Cîrstea Iulian2024/01/08
Dispozitia 2/2024privind Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu combustibili lichizi și/sau petrolieri precum și a suplimentului pentru energie pentru consumatorii vulnerabili2024/01/08
Dispozitia 1/2024privind Convocarea Consiliului Local al comunei Chiojdu în ședință extraordinară de îndată2024/01/05
Dispozitia 338/2023privind Stabilirea cuantumului brut al indemnizației lunare a viceprimarului comunei Chiojdu, județul Buzău2023/12/28
Dispozitia 337/2023privind Stabilirea cuantumului brut al indemnizației lunare a primarului comunei Chiojdu, județul Buzău2023/12/28
Dispozitia 336/2023privind Stabilirea cuantumului brut al salariului de bază pentru Chiran Adriana-Alina2023/12/28
Dispozitia 335/2023privind Stabilirea cuantumului brut al salariului de bază pentru Jica Mioara2023/12/28
Dispozitia 334/2023privind Stabilirea cuantumului brut al salariului de bază pentru Calestru Mihaela2023/12/28
Dispozitia 333/2023privind Stabilirea cuantumului brut al salariului de bază pentru Lazuschivici Daniela2023/12/28
Dispozitia 332/2023privind Stabilirea cuantumului brut al salariului de bază pentru Stoica Virginia-Elena2023/12/28
Dispozitia 331/2023privind Stabilirea cuantumului brut al salariului de bază pentru Neamțu Elena2023/12/28
Dispozitia 330/2023privind Stabilirea cuantumului brut al salariului de bază pentru Baciu Maria2023/12/28
Dispozitia 329/2023privind Stabilirea cuantumului brut al salariului de bază pentru Baciu Florentina-Aurelia2023/12/28
Dispozitia 328/2023privind Stabilirea cuantumului brut al salariului de bază pentru Onica Irina2023/12/28
Dispozitia 327/2023privind Stabilirea cuantumului brut al salariului de bază pentru Onica Ioana-Roxana2023/12/28
Dispozitia 326/2023privind Stabilirea cuantumului brut al salariului de bază pentru Florea Gheorghe2023/12/28
Dispozitia 325/2023privind Stabilirea cuantumului brut al salariului de bază pentru Micu Antonica2023/12/28
Dispozitia 324/2023privind Stabilirea cuantumului brut al salariului de bază pentru Uruc Daniela-Maria2023/12/28
Dispozitia 323/2023privind Stabilirea cuantumului brut al salariului de bază pentru Ciupa Niculina2023/12/28
Dispozitia 322/2023privind Stabilirea cuantumului brut al salariului de bază pentru Tatu Maria2023/12/28
Dispozitia 321/2023privind Stabilirea cuantumului brut al salariului de bază pentru Răcătej Maria2023/12/28
Dispozitia 320/2023privind Stabilirea cuantumului brut al salariului de bază pentru Lupșă Daniel2023/12/28
Dispozitia 319/2023privind Stabilirea cuantumului brut al salariului de bază pentru Lupșă Constantin2023/12/28
Dispozitia 318/2023privind Stabilirea cuantumului brut al salariului de bază pentru Pătîrlăgeanu Constantin2023/12/28
Dispozitia 317/2023privind Stabilirea cuantumului brut al salariului de bază pentru Enache Maria-Claudia2023/12/28
Dispozitia 316/2023privind Stabilirea cuantumului brut al salariului de bază pentru Duma Ana2023/12/28
Dispozitia 315/2023privind Stabilirea cuantumului brut al salariului de bază pentru Posmagiu Camelia2023/12/28
Dispozitia 314/2023privind Stabilirea cuantumului brut al salariului de bază pentru Lupșă Constantin2023/12/28
Dispozitia 313/2023privind Stabilirea cuantumului brut al salariului de bază pentru Trîncă Elena2023/12/28
Dispozitia 312/2023privind Stabilirea cuantumului brut al salariului de bază pentru Soare Margareta2023/12/28
Dispozitia 311/2023privind Stabilirea cuantumului brut al salariului de bază pentru Moiseanu Ligia2023/12/28
Dispozitia 310/2023privind Stabilirea cuantumului brut al salariului de bază pentru Budileanu Elena2023/12/28
Dispozitia 309/2023privind Stabilirea cuantumului brut al salariului de bază pentru Badea Ionela-Mădălina2023/12/28
Dispozitia 308/2023privind Stabilirea cuantumului brut al salariului de bază pentru Gherghiceanu Daniela2023/12/28
Dispozitia 307/2023privind Acordarea gradației corespunzătoare tranșei de vechime în muncă și sabilirea cuantumului brut al salariului de bază pentru Miclea Cristina-Mihaela2023/12/28
Dispozitia 306/2023privind Stabilirea cuantumului brut al salariului de bază pentru Burlan George-Dănuț2023/12/28
Dispozitia 305/2023privind Acordarea gradației corespunzătoare tranșei de vechime în muncă și sabilirea cuantumului brut al salariului de bază pentru Popescu Constantin2023/12/28
Dispozitia 304/2023privind Acordarea gradației corespunzătoare tranșei de vechime în muncă și sabilirea cuantumului brut al salariului de bază pentru Moiseanu Daniela-Vasilica2023/12/28
Dispozitia 303/2023privind Stabilirea cuantumului brut al salariului de bază pentru Zidaru Marcel2023/12/28
Dispozitia 302/2023privind Stabilirea cuantumului brut al salariului de bază pentru Răcătej Maria2023/12/28
Dispozitia 301/2023privind Stabilirea cuantumului brut al salariului de bază pentru Bounegru Cristian2023/12/28
Dispozitia 300/2023privind Stabilirea cuantumului brut al salariului de bază pentru Scutaru Alina-Elena2023/12/28
Dispozitia 299/2023privind Stabilirea cuantumului brut al salariului de bază pentru Popa Mirela2023/12/28
Dispozitia 298/2023privind Stabilirea cuantumului brut al salariului de bază pentru Porceanu Lucian-Ionuț2023/12/28
Dispozitia 297/2023privind Stabilirea cuantumului brut al salariului de bază pentru Jica Ion2023/12/28
Dispozitia 296/2023privind Stabilirea cuantumului brut al salariului de bază pentru Barbălată Cristian2023/12/28
Dispozitia 295/2023privind Convocarea Consiliului Local al comunei Chiojdu în ședință extraordinară de îndată2023/12/28
Dispozitia 294/2023privind Încetarea contractului individual de muncă Neagu Victor2023/12/21
Dispozitia 293/2023privind Acordarea indemnizației de însoțitor persoanei cu handicap grav Neagu Romulus2023/12/20
Dispozitia 292/2023privind Convocarea Consiliului Local Chiojdu în ședință extraordinară de indata2023/12/20
Dispozitia 291/2023privind Convocarea Consiliului Local al comunei Chiojdu în ședință extraordinară de îndată2023/12/14
Dispozitia 290/2023privind Constituirea comisiei pentru inventarierea anuală a patrimoniului public și privat al comunei Chiojdu pentru anul 20232023/12/13
Dispozitia 289/2023privind Acordarea stimulentului educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță2023/12/13
Dispozitia 288/2023privind Aprobarea Planului de servicii pentru minora Moagher Bianca-Nicoleta2023/12/12
Dispozitia 287/2023privind Nominalizarea echipei de implementare a proiectului „ Dezvoltarea serviciului de educație timpurie complementară în comuna Chiojdu, județul Buzău”2023/12/06
Dispozitia 286/2023privind Nominalizarea echipei de implementare a proiectului „Asigurarea de sisteme TIC comuna Chiojdu, județul Buzău”2023/12/06
Dispozitia 285/2023privind Numirea responsabilului proiectului „Centrală electrică fotovoltaică pentru autoconsum de 68 kWp” în cadrul Programului Fondul pentru Modernizare, Program cheie 1:SRE și stocarea energiei-Sprijin pentru realizarea de noi centrale electrice și sisteme de încălzire-răcire bazate pe surse regenerabile de energie și pentru realizarea de capacități de stocare a energiei electyrice, Apel de proiecte:Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum2023/12/06
Dispozitia 284/2023privind Încetarea contractului individual de muncă doamnei Tronaru Mihaela2023/12/05
Dispozitia 283/2023privind Încetarea ajutorului social numitului Măcinic Florin2023/12/04
Dispozitia 282/2023privind Încetarea ajutorului social numitului State Lucian2023/12/04
Dispozitia 281/2023privind Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/20232023/11/29
Dispozitia 280/2023privind Acordarea indemnizației de însoțitor persoanei cu handicap grav State Constantin-Nicușor2023/11/29
Dispozitia 279/2023privind Acordarea indemnizației de însoțitor persoanei cu handicap grav Gogean Eleonora2023/11/29
Dispozitia 278/2023privind Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei Oprea Petre2023/11/28
Dispozitia 277/2023privind Încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei Onica Ioana-Roxana2023/11/28
Dispozitia 276/2023privind Încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei Șoldan Maria2023/11/28
Dispozitia 275/2023privind Stabilirea dreptului la alocație pentru susținerea familiei Popa Mihaiela2023/11/28
Dispozitia 274/2023privind Stabilirea dreptului la alocație pentru susținerea familiei Moagher Elena-Claudia2023/11/28
Dispozitia 273/2023privind Stabilirea dreptului la alocație pentru susținerea familiei Oprea Delia-Nicoleta2023/11/28
Dispozitia 272/2023privind Stabilirea dreptului la alocație pentru susținerea familiei Bounegru Iustina2023/11/28
Dispozitia 271/2023privind Convocarea Consiliului Local Chiojdu în ședință extraordinară2023/11/25
Dispozitia 270/2023privind Stabilirea măsurilor, condițiilor și programului de lucru în care se va executa munca neremunerată în folosul comunității de către numitul Huru Marius2023/11/21
Dispozitia 269/2023privind Constituirea comisiei de recepție a produselor, serviciilor și lucrărilor  în cadrul proiectului „Asigurarea de sisteme TIC în UAT comuna Chiojdu, județul Buzău”2023/11/17
Dispozitia 268/2023privind Acordarea indemnizației de însoțitor persoanei cu handicap grav Vasile Alexandrina2023/11/17
Dispozitia 267/2023privind Constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect furnizare sistem informatic integrat în cadrul proiectului „Asigurarea de sisteme TIC în UAT comuna Chiojdu, județul Buzău”2023/11/16
Dispozitia 266/2023privind Desemnarea unei persoane administrator local în cadrul micro-aplicației pentru gestionarea cererilor depuse în vederea acordării Venitului Minim de Incluziune la nivelul Primăriei comunei Chiojdu, județul Buzău2023/11/14
Dispozitia 265/2023privind Acordarea stimulentului educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță2023/11/13
Dispozitia 264/2023privind Acordarea stimulentului financiar pentru nou născut domnului Păcureanu Mihail2023/11/06
Dispozitia 263/2023privind Acordarea stimulentului financiar pentru nou născut domnului Rusu Adrian2023/11/06
Dispozitia 262/2023privind Acordarea indemnizației de însoțitor persoanei cu handicap grav Dragomir Viorel2023/11/01
Dispozitia 261/2023privind Acordarea stimulentului financiar pentru nou-născut doamnei Porceanu Oana2023/11/01
Dispozitia 260/2023privind Acordarea stimulentului financiar pentru nou-născut doamnei Lazăr Aura2023/11/01
Dispozitia 259/2023privind Acordarea ajutorului social numitului Porceanu Constantin2023/11/01
Dispozitia 258/2023privind Acordarea ajutorului social numitului Badea Ion2023/11/01
Dispozitia 257/2023privind Încetarea indemnizației lunară de însoțitor pentru persoana cu handicap grav Neamțu Ion-Marius2023/10/31
Dispozitia 256/2023privind Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei doamnei Cristinescu Anișoara2023/10/31
Dispozitia 255/2023privind Stabilirea dreptului la alocație pentru susținerea familiei doamnei Căldăraru Mihaela2023/10/31
Dispozitia 254/2023privind Stabilirea dreptului la alocație pentru susținerea familiei doamnei Răcătej Elena2023/10/31
Dispozitia 253/2023privind Încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei domnului Oprea Ticuța2023/10/31
Dispozitia 252/2023privind Încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei domnului Stoica Viorel2023/10/31
Dispozitia 251/2023privind Angajarea doamnei Neamțu Elena, în funcția de asistent personal pentru persoană cu handicap grav2023/10/31
Dispozitia 250/2023privind Convocarea Consiliului Local Chiojdu în ședință ordinară2023/10/25
Dispozitia 249/2023privind Acordarea stimulentului financiar pentru nou născut doamnei Cârstian Oana-Maria2023/10/19
Dispozitia 248/2023privind Acordarea stimulentului educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță2023/10/19
Dispozitia 247/2023privind Stabilirea cuantumului indemnizației de însoțitor pentru persoanele cu handicap grav2023/10/09
Dispozitia 246/2023privind Stabilirea cuantumului brut al salariului de bază pentru Lupșă Daniel, asistent personal pentru persoană cu handicap grav2023/10/09
Dispozitia 245/2023privind Stabilirea cuantumului brut al salariului de bază pentru Florea Gheorghe, asistent personal pentru persoană cu handicap grav2023/10/09
Dispozitia 244/2023privind Stabilirea cuantumului brut al salariului de bază pentru Micu Antonica, asistent personal pentru persoană cu handicap grav2023/10/09
Dispozitia 243/2023privind Stabilirea cuantumului brut al salariului de bază pentru Uruc Daniela-Maria, asistent personal pentru persoană cu handicap grav2023/10/09
Dispozitia 242/2023privind Stabilirea cuantumului brut al salariului de bază pentru Ciupa Niculina, asistent personal pentru persoană cu handicap grav2023/10/09
Dispozitia 241/2023privind Stabilirea cuantumului brut al salariului de bază pentru Tatu Maria, asistent personal pentru persoană cu handicap grav2023/10/09
Dispozitia 240/2023privind Stabilirea cuantumului brut al salariului de bază pentru Răcătej Maria, asistent personal pentru persoană cu handicap grav2023/10/09
Dispozitia 239/2023privind Stabilirea cuantumului brut al salariului de bază pentru Jica Mioara, asistent personal pentru persoană cu handicap grav2023/10/09
Dispozitia 238/2023privind Stabilirea cuantumului brut al salariului de bază pentru Calestru Mihaela, asistent personal pentru persoană cu handicap grav2023/10/09
Dispozitia 237/2023privind Stabilirea cuantumului brut al salariului de bază pentru Chiran Adriana-Alina, asistent personal pentru persoană cu handicap grav2023/10/09
Dispozitia 236/2023privind Stabilirea cuantumului brut al salariului de bază pentru Lazuschivici Daniela, asistent personal pentru persoană cu handicap grav2023/10/09
Dispozitia 235/2023privind Stabilirea cuantumului brut al salariului de bază pentru Tronaru Mihaela, asistent personal pentru persoană cu handicap grav2023/10/09
Dispozitia 234/2023privind Stabilirea cuantumului brut al salariului de bază pentru Stoica Virginia-Elena, asistent personal pentru persoană cu handicap grav2023/10/09
Dispozitia 233/2023privind Stabilirea cuantumului brut al salariului de bază pentru Baciu Maria, asistent personal pentru persoană cu handicap grav2023/10/09
Dispozitia 232/2023privind Stabilirea cuantumului brut al salariului de bază pentru Baciu Florentina-Aurelia, asistent personal pentru persoană cu handicap grav2023/10/09
Dispozitia 231/2023privind Stabilirea cuantumului brut al salariului de bază pentru Onica Irina, asistent personal pentru persoană cu handicap grav2023/10/09
Dispozitia 230/2023privind Stabilirea cuantumului brut al salariului de bază pentru Lupșă Constantin, asistent personal pentru persoană cu handicap grav2023/10/09
Dispozitia 229/2023privind Stabilirea cuantumului brut al salariului de bază pentru Pătîrlăgeanu Constantin, asistent personal pentru persoană cu handicap grav2023/10/09
Dispozitia 228/2023privind Stabilirea cuantumului brut al salariului de bază pentru Enache Maria-Claudia, asistent personal pentru persoană cu handicap grav2023/10/09
Dispozitia 227/2023privind Stabilirea cuantumului brut al salariului de bază pentru Duma Ana, asistent personal pentru persoană cu handicap grav2023/10/09
Dispozitia 226/2023privind Stabilirea cuantumului brut al salariului de bază pentru Posmagiu Camelia, asistent personal pentru persoană cu handicap grav2023/10/09
Dispozitia 225/2023privind Stabilirea cuantumului brut al salariului de bază pentru Neagu Victor, asistent personal pentru persoană cu handicap grav2023/10/09
Dispozitia 224/2023privind Stabilirea cuantumului brut al salariului de bază pentru Jica Ion2023/10/09
Dispozitia 223/2023privind Stabilirea cuantumului brut al salariului de bază pentru Barbălată Cristian2023/10/09
Dispozitia 222/2023privind Convocarea Consiliului Local Chiojdu în ședință extraordinară de îndată2023/10/05
Dispozitia 221/2023privind Modificarea numărului de membri și a cuantumului ajutorului social în dosarul numitului Dumitrache Ilie2023/10/02
Dispozitia 220/2023privind Modificarea numărului de ore de muncă prestate de către titularul și/20232023/10/02
Dispozitia 219/2023privind Modificarea numărului de membri și a cuantumului ajutorului social în dosarul numitei Staicu Lucica2023/10/02
Dispozitia 218/2023privind Modificarea numărului de membri și a cuantumului ajutorului social în dosarul numitei Eparu Simona2023/10/02
Dispozitia 217/2023privind Modificarea numărului de membri și a cuantumului ajutorului social în dosarul numitului Dragomir Marius-Constantin2023/10/02
Dispozitia 216/2023privind Încetarea ajutorului social numitei Onica Ioana-Roxana2023/10/02
Dispozitia 215/2023privind Încetarea ajutorului social numitului Badea Ion2023/10/02
Dispozitia 214/2023privind Reluarea dreptului ajutorului social numitului Codescu Ion2023/10/02
Dispozitia 213/2023privind Acordarea ajutorului social numitului Udroiu Dumitru2023/10/02
Dispozitia 212/2023privind Acordarea ajutorului social numitului Băbău Dumitru-Cornel2023/10/02
Dispozitia 211/2023privind Acordarea ajutorului social numitului Tronaru Florin2023/10/02
Dispozitia 210/2023privind Încetarea indemnizației de însoțitor pentru persoana cu handicap grav Fătu Lidia2023/10/02
Dispozitia 209/2023privind Angajarea doamnei Onica Ioana-Roxana asitent personal pentru persoană cu handicap grav2023/10/02
Dispozitia 208/2023privind Stabilirea dreptului la alocație pentru susținerea familiei doamnei Miștoacă Ioana-Andreea2023/09/29
Dispozitia 207/2023privind Încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei doamnei Petroșel Georgiana-Elena2023/09/29
Dispozitia 206/2023privind Acordarea indemnizației de însoțitor persoanei cu handicap grav Neamțu Ion-Marius2023/09/29
Dispozitia 205/2023privind Acordarea indemnizației de însoțitor persoanei cu handicap grav Tronaru Maria2023/09/28
Dispozitia 204/2023privind Acordarea stimulentului financiar pentru nou- născut doamnei Răcătej Andreea2023/09/26
Dispozitia 203/2023privind Acordarea stimulentului financiar pentru nou- născut doamnei Eparu Simona2023/09/26
Dispozitia 202/2023privind Încetarea suplimentului pentru combustibil consumatorului vulnerabil Lazăr Elisabeta2023/09/26
Dispozitia 201/2023privind Acordarea indemnizației de însoțitor persoanei cu handicap grav Cîrstea Stela2023/09/26
Dispozitia 198/2023privind Convocarea Consiliului Local Chiojdu în ședință ordinară2023/09/14
Dispozitia 197/2023privind Suspendarea ajutorului social numitului Codescu Ion2023/09/01
Dispozitia 196/2023privind Suspendarea ajutorului social numitului State Lucian2023/09/01
Dispozitia 195/2023privind Acordarea ajutorului social numitei Miștoacă Ioana-Andreea2023/09/01
Dispozitia 194/2023privind Acordarea indemnizației de însoțitor persoanei cu handicap grav Burducea Elisabeta2023/08/31
Dispozitia 193/2023privind Încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei Pipoi Natalia-Kety2023/08/31
Dispozitia 192/2023privind Acordarea indemnizației de însoțitor persoanei cu handicap grav Onica Ioan2023/08/31
Dispozitia 191/2023privind Încetarea contractului individual de muncă doamnei Dumitrescu Elena-Keti2023/08/31
Dispozitia 190/2023privind Convocarea Consiliului Local Chiojdu în ședință ordinară2023/08/24
Dispozitia 189/2023privind Stabilirea măsurilor, codițiilor și programului de lucru, în care se va executa munca neremunerată în folosul comunității, de către numitul Petroșel Ionuț-Florentin2023/08/24
Dispozitia 188/2023privind Acordarea stimulentului financiar pentru nou-nascut d-lui BADEA CORNEL-CONSTANTIN2023/08/17
Dispozitia 187/2023privind Acordarea stimulentului financiar pentru nou-nascut d-nei DUMITRACHE IONELA2023/08/17
Dispozitia 186/2023privind Modificarea numarului de membri si a cuantumului ajutorului social d-lui DUMITACHE ILIE2023/08/17
Dispozitia 185/2023privind Incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei BERBECARU MARIA2023/07/31
Dispozitia 184/2023privind Încetarea indemnizației lunară de însoțitor pentru persoana cu handicap grav Onica Ioan2023/07/27
Dispozitia 183/2023privind Angajarea Dumitrescu Elena-Keti, în funcția de asistent personal pentru persoană cu handicap grav2023/07/27
Dispozitia 182/2023privind Stabilirea măsurilor, condițiilor și programului de lucru, în care se va executa munca neremunerată în folosul comunității, de către numitul Fulgeanu Constantin2023/07/27
Dispozitia 181/2023privind Acordarea indemnizației de însoțitor persoanei cu handicap grav Fătu Lidia2023/07/25
Dispozitia 180/2023privind Convocarea Consiliului Local Chiojdu în ședință ordinară2023/07/21
Dispozitia 179/2023privind Acordarea indemnizației de însoțitor persoanei cu handicap grav Zaharia Liana2023/07/17
Dispozitia 178/2023privind Aprobarea Regulamentului privind măsurile metodologice și organizatorice, termenele și circulația proiectelor de dispoziții, precum și a dispozițiilor emise de primarul comunei Chiojdu 2023/07/12
Dispozitia 177/2023privind Constituirea comisiei de evaluare a ofertelor și comisiei de soluționare a contestațiilor pentru vânzarea, prin licitație publică, a apartamentului nr. 4 din blocul de locuințe P+2 aparținând domeniului privat al comunei Chiojdu, județul Buzău2023/07/05
Dispozitia 176/2023privind Acordarea stimulentului educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță2023/07/03
Dispozitia 175/2023privind Suspendarea ajutorului social numitului Badea Ion2023/07/03
Dispozitia 174/2023privind Încetarea ajutorului social numitului Șerban Alin-Emanuel2023/07/03
Dispozitia 173/2023privind Acordarea indemnizației de însoțitor persoanei cu handicap grav Avramescu Constantin2023/06/30
Dispozitia 172/2023privind Încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei Rădulea Ancuța – Iuliana2023/06/30
Dispozitia 171/2023privind Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei Dumitrache Gheorghița-Mariana2023/06/30
Dispozitia 170/2023privind Stabilirea dreptului la alocație pentru susținerea familiei Cristinescu Aurelia2023/06/30
Dispozitia 169/2023privind Acordarea indemnizației de însoțitor persoanei cu handicap grav Păun Gheorghe2023/06/29
Dispozitia 168/2023privind Aprobarea concediului de odihnă aferent anului 2022 doamnei Lazuschivici Daniela, asistent personal al persoanei cu handicap grav Micu Victoria2023/06/28
Dispozitia 167/2023privind Stabilirea măsurilor, condițiilor și programului de lucru, în care se va efectua munca neremunerată în folosul comunității, de către numitul Grijă Ion2023/06/28
Dispozitia 166/2023privind Acordarea gradației corespunzătoare tranșei de vechime în muncă doamnei Duma Ana2023/06/28
Dispozitia 165/2023privind Încetarea indemnizației lunară de însoțitor pentru persoana cu handicap grav Soare Ion2023/06/28
Dispozitia 164/2023privind Angajarea doamnei Tatu Maria, în funcția de asistent personal pentru persoană cu handicap grav2023/06/28
Dispozitia 163/2023privind Convocarea Consiliului Local Chiojdu în ședință ordinară2023/06/23
Dispozitia 162/2023privind Acordarea stimulentului financiar pentru nou-născut doamnei Lazăr Bianca-Mădălina2023/06/21
Dispozitia 161/2023privind Încetarea indemnizației de însoțitor pentru persoana cu handicap grav Onica Alexandru2023/06/19
Dispozitia 160/2023privind Acordarea indemnizației de însoțitor persoanei cu handicap grav Cîrstea Eugenia2023/06/14
Dispozitia 159/2023privind Stabilirea măsurilor, condițiilor și programului de lucru, în care se va executa munca neremunerată în folosul comunității, de către numitul Dinu George2023/06/08
Dispozitia 157/2023privind Reluarea dreptului la ajutorul social numitei Staicu Lucica2023/06/06
Dispozitia 156/2023privind Reluarea dreptului la ajutorul social numitei Gheorghiță Maria-Valentina2023/06/06
Dispozitia 155/2023privind Reluarea dreptului la ajutorul social numitului Cristinescu Adrian2023/06/06
Dispozitia 154/2023privind Acordarea ajutorului social numitului Cristinescu Augustin2023/06/06
Dispozitia 153/2023privind Acordarea ajutorului social numitei Butu Roszica2023/06/06
Dispozitia 152/2023privind Acordarea ajutorului social numitei Cuțitei Elisabeta2023/06/06
Dispozitia 151/2023privind Acordarea ajutorului social numitului Lupșă Ion2023/06/06
Dispozitia 150/2023privind Acordarea ajutorului social numitei Moiseanu Maria2023/06/06
Dispozitia 149/2023privind Recuperarea unei sume de bani încasată necuvenit de la Ciurezu Andrei2023/05/31
Dispozitia 148/2023privind Recuperarea unei sume de bani încasată necuvenit de la Chiran Nicolae2023/05/31
Dispozitia 147/2023privind Recuperarea unei sume de bani încasată necuvenit de la Verzea Emilia2023/05/31
Dispozitia 146/2023privind Rectificarea actului de naștere nr. 5 din 3.02.1962, exemplarul I și II, privind pe Ungureanu Maria-Elena2023/05/31
Dispozitia 145/2023privind Stabilirea dreptului la alocație pentru sustinerea familiei Măcinic Victor2023/05/31
Dispozitia 144/2023privind Încetarea dreptului la alocație pentru sustinerea familiei Porcean Ion-Petrișor2023/05/31
Dispozitia 143/2023privind Încetarea dreptului la alocație pentru sustinerea familiei Păun Ana- Maria2023/05/31
Dispozitia 142/2023privind Acordarea stimulentului financiar pentru nou-născut doamnei Tronaru Ionela2023/05/31
Dispozitia 141/2023privind Constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achizitie publică avand ca obiect „Modernizarea infrastructurii rutiere din comuna Chiojdu, judetul Buzau”2023/05/29
Dispozitia 140/2023privind Încetarea suplimentului pentru combustibil consumatorului vulnerabil Miștoacă Ioana-Andreea2023/05/25
Dispozitia 139/2023privind Înlocuirea titularului suplimentului pentru combustibil solid-lichid și a suplimentului pentru energie în dosarul consumatorului vulnerabil State Elena2023/05/25
Dispozitia 138/2023privind Aprobarea virării de credite bugetare în cadrul acelorași capitole bugetare din bugetul de venituri și cheltuieli al comunei Chiojdu pe anul 20232023/05/25
Dispozitia 137/2023privind Convocarea Consiliului Local Chiojdu în ședință extraordinară2023/05/22
Dispozitia 136/2023privind Rectificarea actului de căsătorie nr. 7 din 15.07. 2022, exemplarul I și II, privind pe DOGAN TANJU și AVRĂMESCU DANIELA2023/05/15
Dispozitia 135/2023privind Rectificarea actului de naștere nr. 3 din 4.08.2021, exemplarul I și II privind pe Simion Ariana-Elena2023/05/15
Dispozitia 134/2023privind Nominalizarea echipei de implementare a proiectului „Centru comunitar integrat în comuna Chiojdu”2023/05/11
Dispozitia 133/2023privind Acordarea tichetului social pe suport electronic pentru nou-născuți doamnei Dumitrache Gheorghita-Mariana, în calitate de mamă a copilului Dumitrache Alina-Ștefania-Andreea2023/05/11
Dispozitia 132/2023privind Aprobarea Procedurii privivind modalitatea de identificare și verificare a destinatarilor finali, persoane cele mai defavorizate, care beneficiază de sprijin material pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuți, conform prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 113/20232023/05/11
Dispozitia 131/2023privind Acordarea stimulentului financiar pentru nou-născut d-nei Calestru Mihaela2023/05/11
Dispozitia 130/2023privind Acordarea stimulentului educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță2023/05/11
Dispozitia 129/2023privind Suspendarea ajutorului social numitei Gheorghiță Maria-Valentina2023/05/04
Dispozitia 128/2023 privind Suspendarea ajutorului social numitului Cristinescu Adrian2023/05/04
Dispozitia 127/2023 privind Încetarea ajutorului social numitului Ciobanu Viorel2023/05/04
Dispozitia 126/2023privind Încetarea ajutorului social numitei Miștoacă Ioana-Andreea2023/05/02
Dispozitia 125/2023privind Suspendarea ajutorului social numitei Staicu Lucica2023/05/02
Dispozitia 124/2023privind Modificarea numărului de membri și a cuantumului ajutorului social în dosarul numitului Dumitrache Ilie2023/05/02
Dispozitia 123/2023privind Acordarea ajutorului social numitului State Lucian2023/05/02
Dispozitia 122/2023privind Majorarea cu 30% a indemnizației lunare a viceprimarului comunei Chiojdu, județul Buzău, pe perioada de implementare a proiectelor2023/04/27
Dispozitia 121/2023privind Majorarea cu 30% a indemnizației lunare a primarului comunei Chiojdu, județul Buzău, pe perioada de implementare a proiectelor2023/04/27
Dispozitia 120/2023privind Stabilirea salariului de bază doamnei Moiseanu Daniela-Vasilica2023/04/27
Dispozitia 119/2023privind Stabilirea salariului de bază domnului Popescu Constantin2023/04/27
Dispozitia 118/2023privind Stabilirea salariului de bază doamnei Răcătej Maria2023/04/27
Dispozitia 117/2023privind Stabilirea salariului de bază domnului Bounegru Cristian2023/04/27
Dispozitia 116/2023privind Stabilirea salariului de bază domnului Porceanu Lucian-Ionuț2023/04/27
Dispozitia 115/2023privind Stabilirea salariului de bază domnului Zidaru Marcel2023/04/27
Dispozitia 114/2023privind Stabilirea salariului de bază domnului Jica Ion2023/04/27
Dispozitia 113/2023privind Stabilirea salariului de bază doamnei Popa Mirela2023/04/27
Dispozitia 112/2023privind Stabilirea salariului de bază domnului Lupșă Constantin2023/04/27
Dispozitia 111/2023privind Stabilirea salariului de bază doamnei Badea Ionela-Mădălina2023/04/27
Dispozitia 110/2023privind Stabilirea salariului de bază doamnei Trîncă Elena2023/04/27
Dispozitia 109/2023privind Stabilirea salariului de bază doamnei Miclea Cristina-Mihaela2023/04/27
Dispozitia 108/2023privind Stabilirea salariului de bază doamnei Budileanu Elena2023/04/27
Dispozitia 107/2023privind Stabilirea salariului de bază doamnei Moiseanu Ligia2023/04/27
Dispozitia 106/2023privind Stabilirea salariului de bază doamnei Soare Margareta2023/04/27
Dispozitia 105/2023privind Stabilirea salariului de bază doamnei Gherghiceanu Daniela, secretar general al comunei Chiojdu, județul Buzău2023/04/27
Dispozitia 104/2023privind Încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei Miștoacă Ioana-Andreea2023/04/27
Dispozitia 103/2023privind Acordarea indemnizației de însoțitor persoanei cu handicap grav Lepădatu Petre2023/04/27
Dispozitia 102/2023privind Acordarea stimulentului financiar pentru nou-născut doamnei Moagher Roxana-Maria2023/04/27
Dispozitia 101/2023privind Acordarea stimulentului financiar pentru nou-născut doamnei Dumitrache Gheorghița – Mariana2023/04/27
Dispozitia 100/2023privind Acordarea stimulentului financiar pentru nou-născut doamnei Hornea Denisa-Elena2023/04/27
Dispozitia 99/2023privind Acordarea stimulentului financiar pentru nou-născut doamnei Băbău Luminița2023/04/27
Dispozitia 98/2023privind Acordarea stimulentului financiar pentru nou-născut doamnei Șugă Georgiana-Natașa2023/04/27
Dispozitia 97/2023privind Acordarea stimulentului financiar pentru nou-născut doamnei Vlad Ionela-Sănica2023/04/27
Dispozitia 96/2023privind Acordarea stimulentului financiar pentru nou-născut doamnei Bătrîneanu Ionela2023/04/27
Dispozitia 95/2023privind Încetarea indemnizației lunară de însoțitor pentru persoana cu handicap grav Micu Victoria2023/04/25
Dispozitia 94/2023privind Angajarea doamnei Lazuschivici Daniela, în funcția de asistent personal pentru persoană cu handicap grav2023/04/25
Dispozitia 93/2023privind Stabilirea indemnizației lunare a viceprimarului comunei Chiojdu, județul Buzău2023/04/21
Dispozitia 92/2023privind Stabilirea indemnizației lunare a primarului comunei Chiojdu, județul Buzău2023/04/21
Dispozitia 91/2023privind Convocarea Consiliului Local în ședință ordinară2023/04/20
Dispozitia 90/2023privind Încetarea suplimentului pentru combustibil și suplimentului pentru energie consumatorului vulnerabil Lupșă Eugen2023/04/20
Dispozitia 89/2023privind Încetarea suplimentului pentru combustibil și suplimentului pentru energie consumatorului vulnerabil Verzea Gheorghe-Mădălin2023/04/20
Dispozitia 88/2023privind Încetarea suplimentului pentru combustibil și suplimentului pentru energie consumatorului vulnerabil Labeș Constantin2023/04/20
Dispozitia 87/2023privind Stabilirea măsurilor, condițiilor și programului de lucru, în care se va executa munca neremunerată în folosul comunității, de către numitul Lazăr Cristian-Ionuț2023/04/20
Dispozitia 86/2023privind Încetarea indemnizației lunară de însoțitor pentru persoana cu handicap grav Ghezuroiu Neculai2023/04/20
Dispozitia 85/2023privind Încetarea indemnizației lunară de însoțitor pentru persoana cu handicap grav Măcinic Constantin2023/04/20
Dispozitia 84/2023privind Constituirea comisiei pentru identificarea și atribuirea denumirii de străzi și număr de case în comuna Chiojdu, județul Buzău2023/04/18
Dispozitia 83/2023privind Desemnarea persoanei responsabilă cu urmărirea comportării în exploatare a construcțiilor aflate în proprietatea sau administrarea comunei Chiojdu2023/04/18
Dispozitia 82/2023privind Reorganizarea comisiei pentru probleme de apărare la nivelul comunei Chiojdu, județul Buzău2023/04/18
Dispozitia 81/2023privind Constituirea comisiei de specialitate pentru constatarea și evaluarea preliminară a pagubelor produse în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase produse pe raza administrativ teritorială a comunei Chiojdu2023/04/18
Dispozitia 80/2023privind Constituirea comisiei de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercițiul mandatului sau al funcției de către primar, viceprimar, aleșii locali, precum și de către salariații din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Chiojdu, județul Buzău2023/04/18
Dispozitia 79/2023privind Desemnarea persoanei responsabilă cu gestionarea tichetelor sociale pentru grădiniță2023/04/18
Dispozitia 78/2023privind Desemnarea persoanei responsabilă cu implementarea prevederilor legale privind depunerea declarațiilor de avere și de interese de către persoanele care au obligația declarării averii și a intereselor din cadrul Primăriei și Consililui Local Chiojdu2023/04/18
Dispozitia 77/2023privind Actualizarea comisiei speciale de inventariere a domeniului public și privat al comunei Chiojdu, județul Buzău2023/04/18
Dispozitia 76/2023privind Organizarea angajării, lichidării, ordonanțării și plății cheltuielilor2023/04/18
Dispozitia 75/2023privind Acordarea indemnizației de însoțitor persoanei cu handicap grav Stoica Ecaterina2023/04/12
Dispozitia 74/2023privind Acordarea unui ajutor de urgență2023/04/11
Dispozitia 73/2023privind Constituirea comisiei pentru selecția ofertelor în cazul procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică de complexitate redusă2023/04/11
Dispozitia 72/2023privind Acordarea gradației corespunzătoare tranșei de vechime în muncă doamnei Enache Maria-Claudia, asistent personal pentru persoană cu handicap grav2023/04/10
Dispozitia 71/2023privind Acordarea stimulentului educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță2023/04/07
Dispozitia 70/2023privind Suspendarea ajutorului social Șerban Alin-Emanuel2023/04/03
Dispozitia 69/2023privind Desemnarea persoanei pentru exercitarea controlului financiar preventiv propriu și organizarea activității de control financiar preventiv propriu2023/04/03
Dispozitia 68/2023privind Desemnarea persoanelor pentru specimen de semnătură2023/04/03
Dispozitia 67/2023privind Recuperarea unei sume de bani încasată necuvenit2023/04/03
Dispozitia 66/2023privind Acordarea unui ajutor de înmormântare2023/04/03
Dispozitia 65/2023privind Încetare ajutor social Recătej Cristina2023/04/03
Dispozitia 64/2023privind Modificarea numărului de membri și cuantumului ajutorului social Fătu Dumitru2023/04/03
Dispozitia 63/2023privind Încetare ajutor social Hornea Lizica2023/04/03
Dispozitia 62/2023privind Acordarea indemnizației de însoțitor persoanei cu handicap grav Micu Victoria2023/03/31
Dispozitia 61/2023privind Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei Berbecaru Maria2023/03/31
Dispozitia 60/2023privind Încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei Miclea Georgeta2023/03/31
Dispozitia 59/2023privind Încetarea contractului individual de muncă doamnei Lazuschivici Daniela2023/03/31
Dispozitia 58/2023privind Acordarea gradției corespunzătoare tranșei de vechime în muncă doamnei Răcătej Maria2023/03/30
Dispozitia 57/2023privind Încetarea indemnizației lunare de însoțitor pentru persoana cu handicap grav Stoica Floarea2023/03/30
Dispozitia 56/2023privind Acordarea indemnizației de însoțitor persoanei cu handicap grav Ghezuroiu Neculai2023/03/29
Dispozitia 55/2023privind Constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului Onica Ion2023/03/28
Dispozitia 54/2023privind Modificarea raportului de serviciu, prin transfer în interesul serviciului, al domnului Sevastrin Cătălin, având funcția publică de execuție inspector clasa I, grad profesional superior, în cadrul compartimentului buget, finanțe, contabilitate,impozite și taxe locale, achiziții publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Chiojdu, județul Buzău2023/03/28
Dispozitia 53/2023privind Angajarea doamnei Stoica Virginia-Elena, în funcția de asistent personal pentru persoană cu handicap2023/03/28
Dispozitia 52/2023privind Convocarea Consiliului Local Chiojdu în ședință ordinară2023/03/24
Dispozitia 51/2023privind Constituirea comisiei de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercițiul mandatului sau al funcției de către primar, viceprimar, aleșii locali, precum și de către salariații din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Chiojdu, judetul Buzău2023/03/15
Dispozitia 50/2023privind Aprobarea Regulamentului de ordine interioară al aparatului de specialitate al primarului comunei Chiojdu2023/03/15
Dispozitia 49/2023privind Desemnarea persoanei responsabilă cu completarea și transmiterea datelor în sistemul REVISAL2023/03/15
Dispozitia 48/2023privind Încetarea ajutorului social numitei Bounegru Elena2023/03/15
Dispozitia 47/2023privind Recuperarea sumei incasata necuvenit cu titlu de ajutor social, de la numita Răcătej Victoria2023/03/14
Dispozitia 46/2023 privind Aprobarea Planului de integritate, desemnarea coordonatorului și a persoanei responsabile cu punerea în aplicare a măsurilor incluse în Planul de integritate în contextul Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025, la nivelul UAT comuna Chiojdu, județul Buzău2023/03/13
Dispozitia 45/2023 privind Aprobarea virării de credite bugetare în cadrul acelorași capitole bugetare, bugetul de venituri și cheltuieli al comunei Chiojdu pe anul 20232023/03/13
Dispozitia 44/2023 privind Acordarea stimulentului educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță, luna februarie 20232023/03/09
Dispozitia 43/2023 privind Constituirea grupului de lucru responsabil pentu implementarea Planului de integritate în contextul Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025, la nivelul comunei Chiojdu, județul Buzău2023/03/06
Dispozitia 42/2023privind Modificarea cuantumului ajutorului social și a numărului de ore de muncă prestate de către titularul/20232023/03/02
Dispozitia 41/2023privind Suspendare ajutor social Hornea Lizica2023/03/02
Dispozitia 40/2023privind Acordare ajutor social Șerban Alin-Emanuel2023/03/02
Dispozitia 39/2023privind Acordare ajutor social Pătîrlăgeanu Cristian2023/03/02
Dispozitia 38/2023privind Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei Tronaru Gabriela2023/02/28
Dispozitia 37/2023privind Aprobarea declarației pentru asumarea agendei de integritate organizațională în coordonatele Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 la nivelul comunei Chiojdu, județul Buzău2023/02/27
Dispozitia 36/2023privind Modificarea componenței Comitetului Local pentru Situații de Urgență a Centrului operativ pentru Situații de Urgență și a SecretyariatuluiTehnic pentru Situații de Urgență2023/02/27
Dispozitia 35/2023privind Acordarea indemnizatiei de însoțitor persoanei cu handicap grav Stoica Floarea2023/02/23
Dispozitia 34/2023privind Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/20232023/02/22
Dispozitia 33/2023privind Modificarea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/20232023/02/22
Dispozitia 32/2023privind Desemnarea doamnei Badea Ionela-Mădălina să opereze în aplicația registrul electoral la nivelul unității administrativ teritoriale comuna Chiojdu2023/02/20
Dispozitia 31/2023privind Desemnarea persoanei pentru constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor la regimul actelor de stare civilă2023/02/20
Dispozitia 30/2023privind Delegarea exercitării atribuțiilor de ofițer stare civilă2023/02/20
Dispozitia 29/2023privind Convocarea Consiliului Local Chiojdu în ședință ordinară2023/02/15
Dispozitia 28/2023privind Numirea doamnei Badea Ionela-Mădălina, în funcția publică de execuție consilier achiziții publice, grad profesional asistent, gradația de vechime 2, în cadrul compartimentului buget, finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale achiziții publice2023/02/10
Dispozitia 27/2023 privind Acordarea stimulentului educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță2023/02/07
Dispozitia 26/2023privind Încetarea ajutorului social numitului Ciurezu Andrei2023/02/01
Dispozitia 25/2023privind Acordarea ajutorului social numitului Isvoranu Horel-Ștefan2023/02/01
Dispozitia 24/2023privind Acordarea ajutorului social numitului Ciobanu Viorel2023/02/01
Dispozitia 23/2023privind Acordarea ajutorului social numitului Codescu Ion2023/02/01
Dispozitia 22/2023privind Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/20232023/01/31
Dispozitia 21/2023privind Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei Mirică Anca2023/01/31
Dispozitia 20/2023privind Încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei Cordonaș Rodica2023/01/31
Dispozitia 19/2023privind Încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei Ciupa Niculina2023/01/31
Dispozitia 18/2023privind Acordarea indemnizației de însoțitor persoanei cu handicap grav Pătîrlăgeanu Dumitru2023/01/30
Dispozitia 17/2023privind Acordarea indemnizației de însoțitor persoanei cu handicap grav Șoldan Petre2023/01/30
Dispozitia 16/2023   privind Convocarea Consiliului Local Chiojdu în ședință ordinară2023/01/25
Dispozitia 15/2023   privind Constituirea comisiei tehnice pentru stabilirea consumului mediu de combustibil pentru autovehiculele și utilajele din dotarea Primăriei comunei Chiojdu, județul Buzău2023/01/19
Dispozitia 14/2023   privind Modificarea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petolieri consumatorului vulnerabil Chiran Nicolae2023/01/19
Dispozitia 13/2023   privind Modificarea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petolieri consumatorului vulnerabil Verzea Emilia2023/01/19
Dispozitia 12/2023  privind Constituirea Unității Locale de Sprijin la nivelui UAT Chiojdu, județul Buzău2023/01/17
Dispozitia 11/2023  privind Stabilirea măsurilor, condițiilor și programului de lucru în care se va executa munca neremunerată în folosul comunității de către numitul Tronaru Ion2023/01/17
Dispozitia 10/2023  privind Încetarea contractului individual de muncă Bounegru Aurora2023/01/12
Dispozitia 9/2023  privind Acordarea stimulentului educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță2023/01/12
Dispozitia 8/2023 privind Stabilirea cuantumului indemnizației de însoțitor pentru persoanele cu handicap grav2023/01/06
Dispozitia 7/2023 privind Modificarea numărului de ore prestate  de către titularul și/sau persoanele apte de muncă beneficiare de venit minim garantat2023/01/06
Dispozitia 6/2023 privind Constituirea comisiei de concurs și comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă, consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional asistent în cadrul compartimentului buget, finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale, achiziții publice2023/01/06
Dispozitia 5/2023privind Convocarea Consiliului Local Chiojdu în ședință extraordinară2023/01/03
Dispozitia 4/2023privind Modificarea titularului,a numărului de membri și a cuantumului ajutorului social în dosarul numitului Dumitrache Ilie2023/01/03
Dispozitia 3/2023privind Încetarea ajutorului social numitei Verzea Emilia2023/01/03
Dispozitia 2/2023privind Acordarea ajutorului social numitului Dragomir Marius-Constantin2023/01/03
Dispozitia 1/2023privind Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri precum și a suplimentului pentru energie pentru consumatorii vulnerabili2023/01/03
Dispozitia 249/2022privind Stabilirea cuantumului brut al salariului de bază pentru Scutaru Alina-Elena, bibliotecar2022/12/30
Dispozitia 248/2022privind Stabilirea cuantumului brut al salariului de bază pentru Barbălată Cristian,muncitor calificat2022/12/30
Dispozitia 247/2022privind Stabilirea cuantumului brut al salariului de bază pentru Baciu Florentina-Aurelia, asistent personal pentru persoană cu hanicap grav2022/12/30
Dispozitia 246/2022privind Stabilirea cuantumului brut al salariului de bază pentru Baciu Maria, asistent personal pentru persoană cu hanicap grav2022/12/30
Dispozitia 245/2022privind Stabilirea cuantumului brut al salariului de bază pentru Neagu Victor, asistent personal pentru persoană cu hanicap grav2022/12/30
Dispozitia 244/2022privind Stabilirea cuantumului brut al salariului de bază pentru Florea Gheorghe, asistent personal pentru persoană cu hanicap grav2022/12/30
Dispozitia 243/2022privind Stabilirea cuantumului brut al salariului de bază pentru Pătîrlăgeanu Constantin, asistent personal pentru persoană cu hanicap grav2022/12/30
Dispozitia 242/2022privind Stabilirea cuantumului brut al salariului de bază pentru Onica Irina, asistent personal pentru persoană cu hanicap grav2022/12/30
Dispozitia 241/2022privind Stabilirea cuantumului brut al salariului de bază pentru Micu Antonica, asistent personal pentru persoană cu hanicap grav2022/12/30
Dispozitia 240/2022privind Stabilirea cuantumului brut al salariului de bază pentru Duma Ana, asistent personal pentru persoană cu hanicap grav2022/12/30
Dispozitia 239/2022privind Stabilirea cuantumului brut al salariului de bază pentru Uruc Daniela- Maria, asistent personal pentru persoană cu hanicap grav2022/12/30
Dispozitia 238/2022privind Stabilirea cuantumului brut al salariului de bază pentru Răcătej Maria, asistent personal pentru persoană cu hanicap grav2022/12/30
Dispozitia 237/2022privind Stabilirea cuantumului brut al salariului de bază pentru Posmagiu Camelia, asistent personal pentru persoană cu hanicap grav2022/12/30
Dispozitia 236/2022privind Stabilirea cuantumului brut al salariului de bază pentru Lazuschivici Daniela, asistent personal pentru persoană cu hanicap grav2022/12/30
Dispozitia 235/2022privind Stabilirea cuantumului brut al salariului de bază pentru Tronaru Mihaela, asistent personal pentru persoană cu hanicap grav2022/12/30
Dispozitia 234/2022privind Stabilirea cuantumului brut al salariului de bază pentru Lupșă Daniel, asistent personal pentru persoană cu hanicap grav2022/12/30
Dispozitia 233/2022privind Stabilirea cuantumului brut al salariului de bază pentru Lupșă Constantin, asistent personal pentru persoană cu hanicap grav2022/12/30
Dispozitia 232/2022privind Stabilirea cuantumului brut al salariului de bază pentru Jica Mioara, asistent personal pentru persoană cu hanicap grav2022/12/30
Dispozitia 231/2022privind Stabilirea cuantumului brut al salariului de bază pentru Enache Maria-Claudia, asistent personal pentru persoană cu hanicap grav2022/12/30
Dispozitia 230/2022privind Stabilirea cuantumului brut al salariului de bază pentru Ciupa Niculina, asistent personal pentru persoană cu hanicap grav2022/12/30
Dispozitia 229/2022privind Stabilirea cuantumului brut al salariului de bază pentru Chiran Adriana-Alina, asistent personal pentru persoană cu hanicap grav2022/12/30
Dispozitia 228/2022privind Stabilirea cuantumului brut al salariului de bază pentru Calestru Mihaela, asistent personal pentru persoană cu hanicap grav2022/12/30
Dispozitia 227/2022privind Stabilirea cuantumului brut al salariului de bază pentru Bounegru Aurora, asistent personal pentru persoană cu hanicap grav2022/12/30
Dispozitia 226/2022privind Încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei Ungureanu Ionela-Luminița2022/12/30
Dispozitia 225/2022privind Stabilirea dreptului la alocație pentru susținerea familiei Dumitrache Gheorghița-Mariana2022/12/30
Dispozitia 224/2022privind Stabilirea dreptului la alocație pentru susținerea familiei Pătîrlăgeanu Marilena-Claudia2022/12/30
Dispozitia 223/2022 privind Convocarea Consiliului Local Chiojdu în ședință ordinară2022/12/14
Dispozitia 222/2022 privind Completarea Regulamentului privind organizarea, funcționarea și dotarea Comitetului Local pentru Situații de Urgență al comunei Chiojdu2022/12/09
Dispozitia 220/2022 privind Acordarea stimulentului educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță2022/12/08
Dispozitia 221/2022 privind Constituirea comisiei de licitație și comisiei de soluționarea contestațiilor, privind vânzarea unor bunuri mobile, aflate în stare de funcționare, din proprietatea comunei Chiojdu, județul Buzău2022/12/08
Dispozitia 219/2022privind Încetarea ajutorului social numitului Ciobanu Viorel2022/12/06
Dispozitia 218/2022privind Stabilirea dreptului la alocație pentru susținerea familiei Lăcătaru Valentina2022/11/29
Dispozitia 217/2022privind Modificarea numelui, a numărului de membri și a cuantumului în dosarul de alocație pentru susținerea familiei numitei Muscalu Simona2022/11/29
Dispozitia 216/2022privind Încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei Butu Rodica2022/11/29
Dispozitia 215/2022privind Încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei Popa Mihaiela2022/11/29
Dispozitia 214/2022privind Acordarea indemnizației de însoțitor persoanei cu handicap grav Lupșă Vasile2022/11/29
Dispozitia 213/2022 privind Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi si/sau petrolieri precum și a suplimentului pentru energie pentru consumatorii vulnerabili2022/11/25
Dispozitia 212/2022 privind Acordarea gradației corespunzătoare tranșei de vechime în muncă domnului Neagu Victor, asistent personal pentru persoană cu handicap grav2022/11/24
Dispozitia 211/2022 privind Promovarea în grad profesional a doamnei Miclea Cristina-Mihaela2022/11/24
Dispozitia 210/2022privind Convocarea Consiliului Local Chiojdu în ședință ordinară2022/11/23
Dispozitia 209/2022privind Stabilirea măsurilor, condițiilor și programului de lucru în care se va executa munca neremunerată în folosul comunității de către numitul Recătej Gheorghe-Viorel2022/11/23
Dispozitia 208/2022privind Constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, la terminarea lucrărilor de infrastructură și a altor lucrări2022/11/22
Dispozitia 207/2022privind Acordarea unui ajutor de urgență numitului Hoacă Viorel2022/11/22
Dispozitia 206/2022privind Încetarea ajutorului social numitei Răcătej Victoria2022/11/22
Dispozitia 205/2022 privind Constituirea comisiei pentru inventarierea anuală a patrimoniului public și privat al comunei Chiojdu pentru anul 20222022/11/21
Dispozitia 204/2022 privind Organizarea procedurii de atibuire a contractului de achiziție publică de dotări aferente proiectului „Dispensar în comuna Chiojdu, jud. Buzău” proiect finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală2022/11/15
Dispozitia 203/2022privind Acordarea stimulentului educațional sub formă de tichete sociale pentru gradiniță pentru luna octombrie 20222022/11/10
Dispozitia 202/2022privind Încetarea ajutorului social numitei Răcătej Aurora2022/11/09
Dispozitia 201/2022privind Modificarea numărului de membri și cuantumului ajutorului social, numitei Muscalu Simona2022/11/08
Dispozitia 200/2022privind Încetarea indemnizației lunară de însoțitor pentru persoana cu handicap grav Nițu Aurelia2022/11/02
Dispozitia 199/2022privind Organizarea procedurii de atibuire a contractului de achiziție publică de dotări aferente proiectului „Dispensar în comuna Chiojdu, jud. Buzău” proiect finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală2022/11/02
Dispozitia 198/2022privind Reluare drept ajutor social Cristinescu Adrian2022/11/01
Dispozitia 197/2022privind Acordare ajutor social Trîncă Cati2022/11/01
Dispozitia 196/2022privind Acordare ajutor social Uruc Elena2022/11/01
Dispozitia 195/2022privind Acordare ajutor social Ungureanu Cornel2022/11/01
Dispozitia 194/2022privind Acordare ajutor social Fătu Dumitru2022/11/01
Dispozitia 193/2022privind Acordare ajutor social Badea Ion2022/11/01
Dispozitia 192/2022privind Stabilirea dreptului la alocație pentru susținerea familiei Miștoacă Ioana-Andreea2022/10/31
Dispozitia 191/2022privind Stabilirea dreptului la alocație pentru susținerea familiei Cristinescu Anișoara2022/10/31
Dispozitia 190/2022privind Stabilirea dreptului la alocație pentru susținerea familiei Șugă Georgiana-Natașa2022/10/31
Dispozitia 189/2022privind Stabilirea dreptului la alocație pentru susținerea familiei Știrbu Marina2022/10/31
Dispozitia 188/2022privind Stabilirea dreptului la alocație pentru susținerea familiei Piguloiu Viorica2022/10/31
Dispozitia 187/2022privind Stabilirea dreptului la alocație pentru susținerea familiei Moiseanu Mihaela2022/10/31
Dispozitia 186/2022privind Acordarea gradației corespunzătoare tranșei de vechime în muncă domnului Porceanu Lucian-Ionuț2022/10/28
Dispozitia 185/2022privind Acordarea gradației corespunzătoare tranșei de vechime în muncă domnului Barbălată Cristian2022/10/28
Dispozitia 184/2022  privind Convocarea Consiliului Local Chiojdu în ședință ordinară2022/10/25
Dispozitia 183/2022 privind Acordarea stimulentului educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță2022/10/18
Dispozitia 182/2022 privind Organizarea și desfășurarea examenului/concursului de promovare în grad profesional pentru funcția publică de execuție Inspector clasa I grad profesional principal în cadrul compartimentului buget, finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale, achiziții publice al aparatului de specialitate al primarului comunei Chiojdu, județul Buzău2022/10/17
Dispozitia 181/2022privind Suspendarea ajutorului social Cîrstinescu Adrian2022/10/03
Dispozitia 180/2022privind Încetarea ajutorului social Oprea Petre2022/10/03
Dispozitia 179/2022privind Încetarea ajutorului social Pipoi Daniela2022/10/03
Dispozitia 178/2022privind Reluarea dreptului ajutorului social Diaconu Aurel2022/10/03
Dispozitia 177/2022privind Reluarea dreptului ajutorului social Eparu Viorica2022/10/03
Dispozitia 176/2022privind Reluarea dreptului ajutorului social Labeș Gheorghe2022/10/03
Dispozitia 175/2022privind Reluarea dreptului ajutorului social Moiseanu Giorgian-Marius2022/10/03
Dispozitia 174/2022privind Reluarea dreptului ajutorului social Trîncă Mircea2022/10/03
Dispozitia 173/2022privind Modificarea numărului de membri și a cuantumului ajutorului social Neagu Ion2022/10/03
Dispozitia 172/2022privind Acordarea ajutorului social numitei Hoacă Mariana-Nicoleta2022/10/03
Dispozitia 171/2022privind Acordarea ajutorului social numitei Spînu Maria2022/10/03
Dispozitia 170/2022privind Acordarea indemnizației de însoțitor persoanei cu handicap grav Nițu Aurelia2022/09/30
Dispozitia 169/2022privind Acordarea indemnizației de însoțitor persoanei cu handicap grav Cârstea Stela2022/09/30
Dispozitia 168/2022privind Încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei Popescu Gheorghe2022/09/30
Dispozitia 167/2022privind Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei Staicu Lucica2022/09/30
Dispozitia 166/2022privind Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei Oprea Petre2022/09/30
Dispozitia 165/2022privind Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei Neagu Tinca2022/09/30
Dispozitia 164/2022privind Stabilirea dreptului la alocație pentru susținerea familiei Roșu Alexandra-Vasilica2022/09/30
Dispozitia 163/2022privind Stabilirea dreptului la alocație pentru susținerea familiei Jica Elena2022/09/30
Dispozitia 162/2022privind Stabilirea dreptului la alocație pentru susținerea familiei Ungureanu Simona-Elena2022/09/30
Dispozitia 161/2022privind Stabilirea dreptului la alocație pentru susținerea familiei Filip Constantin-Cristian2022/09/30
Dispozitia 160/2022  privind Desemnarea, pentru anul școlar 2022-2023, a reprezentantului primarului comunei Chiojdu în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale “Constantin Giurescu” Chiojdu2022/09/27
Dispozitia 159/2022  privind Convocarea Consiliului Local Chiojdu în ședință extraordinară2022/09/23
Dispozitia 158/2022 privind Încetarea indemnizației lunară de însoțitor pentru pesoana cu handicap grav Florea Ioana-Georgiana2022/09/13
Dispozitia 157/2022 privind Angajarea domnului Florea Gheorghe, în funcția de asistent personal pentru persoană cu handicap grav2022/09/13
Dispozitia 156/2022privind Stabilirea cuantumului brut al salariului de bază pentru Scutaru Alina-Elena, bibliotecar2022/09/01
Dispozitia 155/2022privind Încetarea ajutorului social numitei Trîncă Cati2022/09/01
Dispozitia 154/2022privind Încetarea ajutorului social numitei Știrbu Victoria2022/09/01
Dispozitia 153/2022privind Încetarea ajutorului social numitului Badea Ion2022/09/01
Dispozitia 152/2022privind Suspendarea ajutorului social numitului Ciobanu Viorel2022/09/01
Dispozitia 151/2022privind Suspendarea ajutorului social numitului Trîncă Mircea2022/09/01
Dispozitia 150/2022privind Suspendarea ajutorului social numitei Pipoi Daniela2022/09/01
Dispozitia 149/2022privind Suspendarea ajutorului social numitului Moiseanu Georgian-Marius2022/09/01
Dispozitia 148/2022privind Suspendarea ajutorului social numitului Labeș Gheorghe2022/09/01
Dispozitia 147/2022privind Suspendarea ajutorului social numitei Eparu Viorica2022/09/01
Dispozitia 146/2022privind Suspendarea ajutorului social numitului Diaconu Aurel2022/09/01
Dispozitia 145/2022privind Încetarea ajutorului social numitei Onica Lucica2022/09/01
Dispozitia 144/2022privind Acordare ajutor social numitei Hornea Lizica2022/09/01
Dispozitia 143/2022privind Acordare ajutor social numitului Bratu Silvestru2022/09/01
Dispozitia 142/2022privind Desemnarea persoanelor care gestionează bunuri și valori la Primăria comunei Chiojdu, precum și constituirea și reținerea garanției în numerar2022/09/01
Dispozitia 141/2022privind Acordarea gradației corespunzătoare tranșei de vechime în muncă doamnei Baciu Maria, asistent personal pentru persoană cu handicap grav2022/08/29
Dispozitia 140/2022privind Acordarea gradației corespunzătoare tranșei de vechime în muncă doamnei Lazuschivici Daniela, asistent personal pentru persoană cu handicap grav2022/08/29
Dispozitia 139/2022privind Acordarea gradației corespunzătoare tranșei de vechime în muncă doamnei Calestru Mihaela, asistent personal pentru persoană cu handicap grav2022/08/29
Dispozitia 138/2022privind Acordarea gradației corespunzătoare tranșei de vechime în muncă doamnei Uruc Daniela-Maria, asistent personal pentru persoană cu handicap grav2022/08/29
Dispozitia 137/2022privind Acordarea indemnizației de însoțitor persoanei cu handicap grav Drăghici Aurica2022/08/29
Dispozitia 136/2022 privind Convocarea Consiliului Local  Chiojdu în ședință ordinară2022/08/25
Dispozitia 135/2022 privind Încetarea indemnizației de însoțitor pentru persoana cu handicap grav Gherghiceranu Romulus2022/08/24
Dispozitia 134/2022 privind Stabilirea măsurilor, condițiilor și programului de lucru, în care se va efectua munca neremunerata în folosul comunității, de către Onica Lavinia-Mihaela2022/08/23
Dispozitia 133/2022 privind Convocarea Consiliului Local al comunei Chiojdu in sedinta de indata 2022/08/17
Dispozitia 132/2022 privind Aprobarea Planului de servicii pentru minora Badea Daria-Diana2022/08/12
Dispozitia 131/2022 privind Incetarea dreptului la supliment pentru combustibili solizi si/sau petrolieri si a suplimentului pentru energie consumatorului vulnerabil Duma Nicolae2022/08/12
Dispozitia 130/2022 privind Incetarea contractului individual de munca doamnei Draghici Nela2022/08/05
Dispozitia 129/2022privind Acordarea ajutorului social numitului Lazăr Constantin2022/08/01
Dispozitia 128/2022privind Modificarea numărului de membri și cuantumului ajutorului social numitei Staicu Lucica2022/08/01
Dispozitia 127/2022privind Modificarea numărului de membri și cuantumului ajutorului social numitului Labeș Constantin2022/08/01
Dispozitia 126/2022privind Modificarea Dispoziției nr. 110 din 4.07.2022 a primarului comunei Chiojdu, privind acordarea ajutorului social, numitei Miștoacă Ioana-Andreea2022/07/29
Dispozitia 125/2022privind Încetarea indemnizației de însoțitor pentru persoana cu handicap grav Duma Elena2022/07/29
Dispozitia 124/2022privind Acordarea indemnizației de însoțitor persoanei cu handicap grav Florea Ioana-Georgiana2022/07/29
Dispozitia 123/2022privind Instituirea curatelei pentru minorii Onica Andrei-Tiberiu și Onica Mario-Constantin2022/07/27
Dispozitia 122/2022privind Suspendarea contractului individual de muncă al domnului Burlan George-Dănuț, asistent medical comunitar2022/07/22
Dispozitia 121/2022privind Convocarea Consiliului Local Chiojdu în ședință ordinară2022/07/22
Dispozitia 120/2022privind Angajarea doamnei Ciupa Niculina în funcția de asistent personal pentru persoană cu handicap2022/07/22
Dispozitia 119/2022privind Angajarera domnului Burlan George -Dănuț, în funcția de asistent medical comunitar2022/07/22
Dispozitia 118/2022privind Aprobarea virării de credite bugetare în cadrul acelorași capitole bugetare, buget venituri și cheltuieli al comunei Chiojdu pe anul 20222022/07/21
Dispozitia 117/2022privind Angajarea doamnei Onica Irina, în funcția de asistent personal pentru persoană cu handicap grav2022/07/14
Dispozitia 116/2022privind Angajarea doamnei Baciu Florentina-Aurelia, în funcția de asistent personal pentru persoană cu handicap grav2022/07/14
Dispozitia 115/2022privind Convocarea Consililui Local al comunei Chiojdu în ședință de îndată2022/07/14
Dispozitia 114/2022privind Numirea unui curator special2022/07/13
Dispozitia 113/2022privind Acordarea stimulentului educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță2022/07/12
Dispozitia 112/2022privind Reluarea dreptului ajutorului social numitului Tatu Marian2022/07/04
Dispozitia 111/2022privind Încetarea ajutorului social numitei Păun Viorica2022/07/04
Dispozitia 110/2022privind Acordarea ajutorului social numitei Miștoacă Ioana-Andreea2022/07/04
Dispozitia 109/2022privind Actualizarea comisiei speciale de inventariere a domeniului public și privat al comunei Chiojdu, județul Buzău2022/06/30
Dispozitia 108/2022privind Acordarera indemnizației de însoțitor persoanei cu handicap grav Avramescu Constantin2022/06/30
Dispozitia 107/2022privind Acordarea indemnizației de însoțitor persoanei cu handicap grav Păun Gheorghe2022/06/30
Dispozitia 106/2022privind Încetarea contractului individual de muncă doamnei Ioniță Roxana-Constanța2022/06/30
Dispozitia 105/2022privind Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei Stoica Viorel2022/06/29
Dispozitia 104/2022privind Încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei Nicu Simona Elena2022/06/29
Dispozitia 103/2022 privind Delegarea calității de reprezentant în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”2022/06/22
Dispozitia 102/2022 privind Convocarea Consiliului Local Chiojdu în ședință ordinară2022/06/22
Dispozitia 101/2022privind Încetarea ajutorului social Porceanu Constantin2022/06/17
Dispozitia 100/2022privind Organizarea concursului/examenului pentru ocuparea postului vacant asistent medical comunitar, funcție contractuală de execuție, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Chiojdu, județul Buzău2022/06/15
Dispozitia 99/2022privind Acordarea stimulentului educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță pentru luna mai, anul 20222022/06/15
Dispozitia 98/2022privind Încetarea indemnizației lunară de însoțitor pentru persoana cu handicap grav Oprea Grigore2022/06/08
Dispozitia 97/2022privind Angajarea doamnei Bounegru Aurora, în funcția de asistent personal pentru persoană cu handicap grav2022/06/08
Dispozitia 96/2022privind Suspendarea ajutorului social numitului Badea Ion2022/06/06
Dispozitia 95/2022privind Suspendarea ajutorului social numitului Tatu Marian2022/06/06
Dispozitia 94/2022privind Suspendarea ajutorului social numitei Știrbu Victoria2022/06/06
Dispozitia 93/2022privind Suspendarea ajutorului social numitei Trîncă Cati2022/06/06
Dispozitia 92/2022privind Acordarea ajutorului social numitului Pătîrlăgeanu Constantin2022/06/06
Dispozitia 91/2022 privind Acordarea indemnizației de însoțitor pentru persoana cu handicap grav Gherghiceanu Romulus2022/05/31
Dispozitia 90/2022 privind Convocarea Consiliului Local Chiojdu în ședință ordinară2022/05/25
Dispozitia 89/2022 privind Acordarea stimulentului educațional sub formă de tichete sociale2022/05/09
Dispozitia 88/2022privind Acordarea ajutorului social Bounegru Elena2022/05/02
Dispozitia 87/2022privind Acordarea ajutorului social Tatu Marian2022/05/02
Dispozitia 86/2022privind Acordarea ajutorului social Oprescu Maria2022/05/02
Dispozitia 85/2022privind Încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei Hoacă Elena2022/04/29
Dispozitia 84/2022privind Stabilireea dreptului la alocație pentru susținerea familiei Cristinescu Elena-Mirela2022/04/29
Dispozitia 83/2022privind Stabilirea dreptului la alocație pentru susținerea familiei Butu Rodica2022/04/29
Dispozitia 82/2022privind Convocarea Consiliului Local Chiojdu în ședință ordinară2022/04/21
Dispozitia 81/2022privind Încetarea indemnizației lunară de însoțitor pentru persoana cu handicap grav Giurea Efimia2022/04/20
Dispozitia 80/2022privind Aprobarea Planului de servicii pentru minora Chiran Antonia-Ștefania2022/04/20
Dispozitia 79/2022privind Delegarea calității de reprezentant în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ Buzău 2008”2022/04/18
Dispozitia 78/2022privind Modificarea numărului de membri și a cuantumului ajutorului social în dosarul numitului Popescu Gheorghe2022/04/14
Dispozitia 77/2022privind Acordarea stimulentului educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță2022/04/14
Dispozitia 76/2022privind Aprobarea Planului de pregătire în domeniul situațiilor de urgență pentru anul 20222022/04/12
Dispozitia 75/2022privind Angajarea doamnei Calestru Mihaela, în funcția de asistent personal pentru persoană cu handicap grav2022/04/07
Dispozitia 74/2022privind Încetarea contractului individual de muncă Calestru Mihaela2022/04/07
Dispozitia 73/2022privind Încetarea ajutor social Țăranu Anișoara2022/04/04
Dispozitia 72/2022privind Acordare ajutor social Onica Ioana-Roxana2022/04/04
Dispozitia 71/2022privind Acordarea ajutorului social Duma Steliana2022/04/04
Dispozitia 70/2022privind Acordarea ajutorului social Dragomir Cristian2022/04/04
Dispozitia 69/2022privind Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri precum și a suplimentului pentru energie pentru consumatorii vulnerabili2022/04/04
Dispozitia 68/2022privind Stabilirea dreptului la alocație pentru susținerea familiei Onica Ioana-Roxana2022/03/31
Dispozitia 67/2022privind Modificarea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri consumatorului vulnerabil Lupșă Aurora2022/03/18
Dispozitia 66/2022privind Încetarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri și a suplimentului pentru energie consumatorului vulnerabil Tronaru Gheorghe2022/03/18
Dispozitia 65/2022privind Încetarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri și a suplimentului pentru energie consumatorului vulnerabil Avrămescu Eugenia2022/03/18
Dispozitia 64/2022privind Modificarea cuantumului ajutorului social și a numărului de ore de muncă beneficiarilor de ajutor social2022/03/14
Dispozitia 63/2022privind Convocarea Consiliului Local în ședință ordinară2022/03/14
Dispozitia 62/2022privind Încetarea indemnizației lunare de însoțitor pentru persoana cu handicap grav Lazăr Dan2022/03/14
Dispozitia 61/2022privind Acordarea stimulentului educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță2022/03/09
Dispozitia 60/2022privind Stabilirea punctelor de lucru pentru autorecenzarea asistată, în perioada 14 martie-15 mai 20222022/03/07
Dispozitia 59/2022privind Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri precum și a suplimentului pentru energie pentru consumatorii vulnerabili2022/03/01
Dispozitia 58/2022privind Reluarea dreptului ajutorului social Trîncă Cati2022/03/01
Dispozitia 57/2022privind Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei Drăgulin Mirela2022/02/28
Dispozitia 56/2022privind Încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei Barbălată Felicia2022/02/28
Dispozitia 55/2022privind Convocarea Consiliului Local în ședință ordinară2022/02/17
Dispozitia 54/2022privind Acordarea stimulentului educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță2022/02/15
Dispozitia 53/2022privind Desemnarea persoanei responsabilă cu implementarea prevederilor legale privind depunerea declarațiilor de avere și de interese de către persoanele care au obligația declarării averii si a intereselor din cadrul Primăriei și Consililiului Local Chiojdu2022/02/08
Dispozitia 52/2022privind Încetarea contractului individual de muncă doamnei Florea Mioara2022/02/08
Dispozitia 51/2022privind Încetarea contractului individual de muncă domnului Lazăr Stelian2022/02/07
Dispozitia 50/2022privind Constituirea comisiei pentru recepția la terminarea lucrărilor la obiectivul de investiții „Asfaltare drumuri pietonale în comuna Chiojdu, județul Buzău2022/02/07
Dispozitia 49/2022privind Încetarea indemnizației de însoțitor pentru persoana cu handicap grav Răcătej Constantin2022/02/07
Dispozitia 48/2022privind Desemnarea persoanelor în vederea înregistrării,verificării și soluționării dosarelor pentru acordarea ajutorului social conform Legii nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare2022/02/01
Dispozitia 47/2022privind Modificarea numărului de membri și cuantumul ajutorului social numitului Labeș Constantin2022/02/01
Dispozitia 46/2022privind Încetarea ajutorului social numitului Lupșă Aurel2022/02/01
Dispozitia 45/2022privind Încetarea ajutorului social numitei Avramescu Eugenia2022/02/01
Dispozitia 44/2022privind Respingerea cererii de solicitare a ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri precum și a suplimentului pentru energie depusă de Constantin Gabriel-Emilian2022/01/31
Dispozitia 43/2022privind Respingerea cererii de solicitare a ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri precum și a suplimentului pentru energie depusă de Chiran Nicolae2022/01/31
Dispozitia 42/2022privind Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri precum și a suplimentului pentru energie pentru consumatorii vulnerabili2022/01/31
Dispozitia 41/2022privind Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei Lupșă Andreea2022/01/31
Dispozitia 40/2022privind Stabilirea dreptului la alocație pentru susținerea familiei Matei Ion-Daniel2022/01/31
Dispozitia 39/2022privind Încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei Miclea Maria2022/01/31
Dispozitia 38/2022privind Încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei Labeș Georgiana2022/01/31
Dispozitia 37/2022privind Încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei Cristinescu Elena-Mirela2022/01/31
Dispozitia 36/2022privind Constituirea comisiei pentru identificarea și atribuirea denumirii de străzi și număr de case în comuna Chiojdu, județul Buzău2022/01/31
Dispozitia 35/2022privind Desemnarea persoanelor responsabile cu întocmirea,completarea, ținerea la zi a registreului agricol atât pe suport de hârtie, cât și în format electronic, precum și a centralizării și transmiterii datelor către Registrul agricol național (RAN)2022/01/26
Dispozitia 34/2022privind Constituirea comisiei pentru selecționarea documentelor din arhiva primariei comunei Chiojdu, județul Buzău2022/01/26
Dispozitia 33/2022privind Convocarea Consiliului Local în ședință ordinară2022/01/25
Dispozitia 32/2022privind Constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor la obiectivul de investiții „Foișor pentru odihnă și recreere izvor Lera, comuna Chiojdu, judetul Buzau”2022/01/12
Dispozitia 31/2022privind Stabilirea cuantumului indemnizaței de însoțitor pentru persoanele cu handicap grav2022/01/11
Dispozitia 30/2022privind Acordarea indemnizației de însoțitor persoanei cu handicap grav Lazăr Dan2022/01/11
Dispozitia 29/2022privind Acordarea stimulentului educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță2022/01/11
Dispozitia 28/2022privind Acordarea gradației corespunzătoare tranșei de vechime în muncă si stabilirea cuantumului brut al salariului de bază pentru Posmagiu Camelia, asistent personal pentru persoană cu handicap grav2022/01/11
Dispozitia 27/2022privind Acordarea gradației corespunzătoare tranșei de vechime în muncă si stabilirea cuantumului brut al salariului de bază pentru Drăghici Nela, asistent personal pentru persoană cu handicap grav2022/01/11
Dispozitia 26/2022privind Acordarea gradației corespunzătoare tranșei de vechime în muncă si stabilirea cuantumului brut al salariului de bază pentru Răcătej Maria, asistent personal pentru persoană cu handicap grav2022/01/11
Dispozitia 25/2022privind Stabilirea cuantumului brut al salariului de bază pentru Lazăr Stelian, asistent personal pentru persoană cu handicap grav2022/01/11
Dispozitia 24/2022privind Stabilirea cuantumului brut al salariului de bază pentru Neagu Victor, asistent personal pentru persoană cu handicap grav2022/01/11
Dispozitia 23/2022privind Stabilirea cuantumului brut al salariului de bază pentru Pătîrlăgeanu Constantin, asistent personal pentru persoană cu handicap grav2022/01/11
Dispozitia 22/2022privind Stabilirea cuantumului brut al salariului de bază pentru Onica Irina, asistent personal pentru persoană cu handicap grav2022/01/11
Dispozitia 21/2022privind Stabilirea cuantumului brut al salariului de bază pentru Micu Antonica, asistent personal pentru persoană cu handicap grav2022/01/11
Dispozitia 20/2022privind Stabilirea cuantumului brut al salariului de bază pentru Ioniță Roxana-Constanța, asistent personal pentru persoană cu handicap grav2022/01/11
Dispozitia 19/2022privind Stabilirea cuantumului brut al salariului de bază pentru Duma Ana, asistent personal pentru persoană cu handicap grav2022/01/11
Dispozitia 18/2022privind Stabilirea cuantumului brut al salariului de bază pentru Florea Mioara, asistent personal pentru persoană cu handicap grav2022/01/11
Dispozitia 17/2022privind Stabilirea cuantumului brut al salariului de bază pentru Baciu Florentina-Aurelia, asistent personal pentru persoană cu handicap grav2022/01/11
Dispozitia 16/2022privind Stabilirea cuantumului brut al salariului de bază pentru Baciu Maria, asistent personal pentru persoană cu handicap grav2022/01/11
Dispozitia 15/2022privind Stabilirea cuantumului brut al salariului de bază pentru Enache Maria-Claudia, asistent personal pentru persoană cu handicap grav2022/01/11
Dispozitia 14/2022privind Stabilirea cuantumului brut al salariului de bază pentru Tronaru Mihaela, asistent personal pentru persoană cu handicap grav2022/01/11
Dispozitia 13/2022privind Stabilirea cuantumului brut al salariului de bază pentru Jica Mioara, asistent personal pentru persoană cu handicap grav2022/01/11
Dispozitia 12/2022privind Stabilirea cuantumului brut al salariului de bază pentru Uruc Daniela-Maria, asistent personal pentru persoană cu handicap grav2022/01/11
Dispozitia 11/2022privind Stabilirea cuantumului brut al salariului de bază pentru Lazuschivici Daniela, asistent personal pentru persoană cu handicap grav2022/01/11
Dispozitia 10/2022privind Stabilirea cuantumului brut al salariului de bază pentru Calestru Mihaela, asistent personal pentru persoană cu handicap grav2022/01/11
Dispozitia 9/2022privind Stabilirea cuantumului brut al salariului de bază pentru Chiran Adriana-Alina, asistent personal pentru persoană cu handicap grav2022/01/11
Dispozitia 8/2022privind Stabilirea cuantumului brut al salariului de bază pentru Lupsă Constantin, asistent personal pentru persoană cu handicap grav2022/01/11
Dispozitia 7/2022privind Stabilirea cuantumului brut al salariului de bază pentru Lupsă Daniel, asistent personal pentru persoană cu handicap grav2022/01/11
Dispozitia 6/2022privind Modificarea numărului de ore de muncă prestate de către titularul și/sau persoanele apte de muncă beneficiare de venit minim garantat2022/01/06
Dispozitia 5/2022privind Rectificarea actului de naștere nr. 36/29.02.1952, exemolarul II, privind pe Baroian Neculai2022/01/06
Dispozitia 4/2022privind Acordarea ajutorului social numitului Badea Ion2022/01/03
Dispozitia 3/2022privind Respingerea cererii de solicitare a ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri precum și a suplimentului pentru energie depusă de Florea Elena2022/01/03
Dispozitia 2/2022privind Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri precum și a suplimentului pentru energie pentru consumatorii vulnerabili2022/01/03
Dispozitia 1/2022privind Convocarea Consiliului Local Chiojdu în ședință extraordinară2022/01/03
Dispozitia 283/2021privind Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei Staicu Lucica2021/12/30
Dispozitia 282/2021privind Convocarea Consiliului Local Chiojdu în ședință de îndata2021/12/21
Dispozitia 281/2021privind Acordarea stimulentului financiar pentru nou- născut numitului Cotici Constantin-Andrei2021/12/20
Dispozitia 280/2021privind Acordarea stimulentului financiar pentru nou- născut numitului Jica Mihai2021/12/20
Dispozitia 279/2021privind Constituirea comisiei pentru scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea bunurilor aflate în patrimoniul comunei Chiojdu, județul Buzău2021/12/13
Dispozitia 278/2021privind Încetarea indemnizației lunară de însoțitor pentru persoana cu handicap grav Bucur Petre2021/12/13
Dispozitia 277/2021privind Convocarea Consiliului Local Chiojdu în ședință ordinară2021/12/10
Dispozitia 276/2021privind Respingerea cererii de solicitare a ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri precum și a suplimentului pentru energie depusă de Feraru Gheorghe2021/12/07
Dispozitia 275/2021privind Respingerea cererii de solicitare a ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri precum și a suplimentului pentru energie depusă de Sbarcea Traian2021/12/07
Dispozitia 274/2021privind Respingerea cererii de solicitare a ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri precum și a suplimentului pentru energie depusă de Codescu Constantin2021/12/07
Dispozitia 273/2021privind Respingerea cererii de solicitare a ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri precum și a suplimentului pentru energie depusă de Răcătej Constantin2021/12/07
Dispozitia 272/2021privind Respingerea cererii de solicitare a ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri precum și a suplimentului pentru energie depusă de Pîslaru Ștefania2021/12/07
Dispozitia 271/2021privind Respingerea cererii de solicitare a ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri precum și a suplimentului pentru energie depusă de Ungureanu Victor2021/12/07
Dispozitia 270/2021privind Respingerea cererii de solicitare a ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri precum și a suplimentului pentru energie depusă de Ghezuroiu Neculai2021/12/07
Dispozitia 269/2021privind Respingerea cererii de solicitare a ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri precum și a suplimentului pentru energie depusă de Răcătej Gheorghe2021/12/07
Dispozitia 268/2021privind Respingerea cererii de solicitare a ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri precum și a suplimentului pentru energie depusă de Răcătej Gheorghe2021/12/07
Dispozitia 267/2021privind Respingerea cererii de solicitare a ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri precum și a suplimentului pentru energie depusă de Stoica Constantin2021/12/07
Dispozitia 266/2021privind Respingerea cererii de solicitare a ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri precum și a suplimentului pentru energie depusă de Moiseanu Crăciun2021/12/07
Dispozitia 265/2021privind Respingerea cererii de solicitare a ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri precum și a suplimentului pentru energie depusă de Panaitescu Marian2021/12/07
Dispozitia 264/2021privind Respingerea cererii de solicitare a ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri precum și a suplimentului pentru energie depusă de Goicea Ion2021/12/07
Dispozitia 263/2021privind Respingerea cererii de solicitare a ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri precum și a suplimentului pentru energie depusă de Burlan Dumitru2021/12/07
Dispozitia 262/2021privind Respingerea cererii de solicitare a ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri precum și a suplimentului pentru energie depusă de Recătej Ion2021/12/07
Dispozitia 261/2021privind Respingerea cererii de solicitare a ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri precum și a suplimentului pentru energie depusă de Anghel Maria2021/12/07
Dispozitia 260/2021privind Respingerea cererii de solicitare a ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri precum și a suplimentului pentru energie depusă de Ungureanu Ion2021/12/07
Dispozitia 259/2021privind Respingerea cererii de solicitare a ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri precum și a suplimentului pentru energie depusă de Șoldan Petre2021/12/07
Dispozitia 258/2021privind Respingerea cererii de solicitare a ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri precum și a suplimentului pentru energie depusă de Cordonaș Constantin-Alin2021/12/07
Dispozitia 257/2021privind Respingerea cererii de solicitare a ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri precum și a suplimentului pentru energie depusă de Măcinic Gheorghe2021/12/07
Dispozitia 256/2021privind Respingerea cererii de solicitare a ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri precum și a suplimentului pentru energie depusă de Onica Gheorghe2021/12/07
Dispozitia 255/2021privind Respingerea cererii de solicitare a ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri precum și a suplimentului pentru energie depusă de Stanciu Stelian2021/12/07
Dispozitia 254/2021privind Respingerea cererii de solicitare a ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri precum și a suplimentului pentru energie depusă de Avramescu Victor2021/12/07
Dispozitia 253/2021privind Respingerea cererii de solicitare a ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri precum și a suplimentului pentru energie depusă de Trîncă Aurel2021/12/07
Dispozitia 252/2021privind Respingerea cererii de solicitare a ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri precum și a suplimentului pentru energie depusă de Lazăr Neculai2021/12/07
Dispozitia 251/2021privind Respingerea cererii de solicitare a ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri precum și a suplimentului pentru energie depusă de Lazăr Dan2021/12/07
Dispozitia 250/2021privind Respingerea cererii de solicitare a ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri precum și a suplimentului pentru energie depusă de Lazăr Constantin2021/12/07
Dispozitia 249/2021privind Respingerea cererii de solicitare a ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri precum și a suplimentului pentru energie depusă de Lazăr Constantin2021/12/07
Dispozitia 248/2021privind Respingerea cererii de solicitare a ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri precum și a suplimentului pentru energie depusă de Neacșu Floarea2021/12/07
Dispozitia 247/2021privind Respingerea cererii de solicitare a ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri precum și a suplimentului pentru energie depusă de Dumitrache Maria2021/12/07
Dispozitia 246/2021privind Respingerea cererii de solicitare a ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri precum și a suplimentului pentru energie depusă de Avrămescu Elena2021/12/07
Dispozitia 245/2021privind Respingerea cererii de solicitare a ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri precum și a suplimentului pentru energie depusă de Călin Elena2021/12/07
Dispozitia 244/2021privind Respingerea cererii de solicitare a ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri precum și a suplimentului pentru energie depusă de Dumitrache Ana2021/12/07
Dispozitia 243/2021privind Respingerea cererii de solicitare a ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri precum și a suplimentului pentru energie depusă de Cîrstinescu Maria2021/12/07
Dispozitia 242/2021privind Respingerea cererii de solicitare a ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri precum și a suplimentului pentru energie depusă de Hoacă Rucsanda2021/12/07
Dispozitia 241/2021privind Respingerea cererii de solicitare a ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri precum și a suplimentului pentru energie depusă de Neagu Maria2021/12/07
Dispozitia 240/2021privind Respingerea cererii de solicitare a ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri precum și a suplimentului pentru energie depusă de Spînu Elena2021/12/07
Dispozitia 239/2021privind Respingerea cererii de solicitare a ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri precum și a suplimentului pentru energie depusă de Tronaru Constantin2021/12/07
Dispozitia 238/2021privind Respingerea cererii de solicitare a ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri precum și a suplimentului pentru energie depusă de Grigore Ana2021/12/07
Dispozitia 237/2021privind Respingerea cererii de solicitare a ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri precum și a suplimentului pentru energie depusă de Hoacă Paul2021/12/07
Dispozitia 236/2021privind Respingerea cererii de solicitare a ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri precum și a suplimentului pentru energie depusă de Duma Sofiea2021/12/07
Dispozitia 235/2021privind Respingerea cererii de solicitare a ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri precum și a suplimentului pentru energie depusă de Băbău Ana2021/12/07
Dispozitia 234/2021privind Respingerea cererii de solicitare a ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri precum și a suplimentului pentru energie depusă de Leontescu Dănuț2021/12/07
Dispozitia 233/2021privind Respingerea cererii de solicitare a ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri precum și a suplimentului pentru energie depusă de Stanciu Gheorghe2021/12/07
Dispozitia 232/2021privind Acordarea stimulentului educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță2021/12/07
Dispozitia 231/2021privind Încetarea ajutorului social numitei Stanciu Doina2021/12/03
Dispozitia 230/2021privind Suspendarea ajutorului social numitei Trîncă Cati2021/12/03
Dispozitia 229/2021privind Modificarea Dispoziției nr. 212 din 02.11.2021 a primarului comunei Chiojdu, privind acordarea ajutorului social, numitei Șerban Diamanta2021/12/03
Dispozitia 228/2021privind Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri precum și a suplimentului pentru energie pentru consumatorii vulnerabili2021/12/03
Dispozitia 227/2021privind Încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei Panaitescu Marian2021/11/26
Dispozitia 226/2021privind Încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei Ungureanu Simona-Elena2021/11/26
Dispozitia 225/2021privind Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei Sbarcea Elena2021/11/26
Dispozitia 224/2021privind Stabilirea dreptului la alocație pentru susținerea familiei Hoacă Elena2021/11/26
Dispozitia 223/2021privind Stabilirea dreptului la alocație pentru susținerea familiei Nicu Simona-Elena2021/11/26
Dispozitia 222/2021privind Stabilirea dreptului la alocație pentru susținerea familiei Păun Ana-Maria2021/11/26
Dispozitia 221/2021privind Constituirea comisiei pentru inventarierea anuală a patrimoniului public și privat al comunei Chiojdu pentru anul 20212021/11/22
Dispozitia 220/2021privind Convocarea Consiliului Local Chiojdu în ședință ordinară2021/11/19
Dispozitia 219/2021privind Nominalizarea operatorilor economici  din rețeaua comercială a comunei Chiojdu, județul Buzău, care vor distribui produse raționalizate către populație la mobilizare sau război2021/11/17
Dispozitia 218/2021privind Acordarea indemnizației de însoțitor persoanei cu handicap grav Oprea Grigore2021/11/16
Dispozitia 217/2021privind Acordarea stimulentului educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță2021/11/15
Dispozitia 216/2021privind Acordarea gradației corespunzătoare tranșei de vechime în muncă doamnei Onica Irina2021/11/04
Dispozitia 215/2021privind Acordarea gradației corespunzătoare tranșei de vechime în muncă doamnei Moiseanu Ligia2021/11/04
Dispozitia 214/2021privind Reluarea dreptului la ajutorul social Măcinic Florin2021/11/02
Dispozitia 213/2021privind Modificarea cuantumului ajutorului social Dumitrache Ilie2021/11/02
Dispozitia 212/2021privind Acordarea ajutorului social Șerban Diamanta2021/11/02
Dispozitia 211/2021privind Acordarea indemnizației de însoțitor persoanei cu handicap grav Onica Alexandru2021/10/29
Dispozitia 210/2021privind Acordarea indemnizației de însoțitor persoanei cu handicap grav Jica Filofteia2021/10/29
Dispozitia 209/2021privind Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei Chiran Adriana-Alina2021/10/29
Dispozitia 208/2021privind Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei Baciu Florentina-Aurelia2021/10/29
Dispozitia 207/2021privind Stabilirea dreptului la alocație pentru susținerea familiei Lazuschivici Elena-Olivia2021/10/29
Dispozitia 206/2021privind Încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei Șugă Elena-Daniela2021/10/29
Dispozitia 205/2021privind Încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei Lupșă Elena-Mirela2021/10/29
Dispozitia 204/2021privind Încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei Chiran Nicolae2021/10/29
Dispozitia 203/2021privind Încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei Onica Mariana2021/10/29
Dispozitia 202/2021privind Încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei Călinoiu Elena2021/10/29
Dispozitia 201/2021privind Acordarea unui ajutor de urgență numitului Lazăr Dan2021/10/20
Dispozitia 200/2021privind Convocarea Consiliului Local Chiojdu în ședință ordinară2021/10/20
Dispozitia 199/2021privind Numirea unui curator special2021/10/20
Dispozitia 198/2021privind Acordarea stimulentului financiar pentru nou născut numitei Crăciun Florentina-Iuliana2021/10/20
Dispozitia 197/2021privind Aprobarea Planului de servicii pentru minorul Pipoiu Robert-Constantin2021/10/19
Dispozitia 196/2021privind Aprobarea Planului de servicii pentru minora Trîncă Irina-Ana-Maria2021/10/19
Dispozitia 195/2021privind Aprobarea Planului de servicii pentru minorul Dragomir Daniel-Gheorghe-Constantin2021/10/19
Dispozitia 194/2021privind Aprobarea Planului de servicii pentru minorul Baciu Bogdan-Cristian-Ștefan2021/10/19
Dispozitia 193/2021privind Aprobarea Planului de servicii pentru minorul Onica Daniel-Valentin2021/10/19
Dispozitia 192/2021privind Aprobarea Planului de servicii pentru minorul Mușoiu Dumitru2021/10/19
Dispozitia 191/2021privind Aprobarea Planului de servicii pentru minorul Posmagiu Ioan-Romulus2021/10/19
Dispozitia 190/2021privind Aprobarea Planului de servicii pentru minorul Colț Bogdan-George2021/10/19
Dispozitia 189/2021privind Aprobarea Planului de servicii pentru minorul Calestru Adrian2021/10/19
Dispozitia 188/2021privind Aprobarea Planului de servicii pentru minora Baciu Ioana-Alexandra2021/10/19
Dispozitia 187/2021privind Aprobarea Planului de servicii pentru minorul Jica David-Alexandru2021/10/19
Dispozitia 186/2021privind Aprobarea Planului de servicii pentru minorul Uruc Nicolas-Daniel2021/10/19
Dispozitia 185/2021privind Încetarea ajutorului social numitului Onica Ion2021/10/13
Dispozitia 184/2021privind Încetarea ajutorului social numitului Baciu Dan2021/10/13
Dispozitia 183/2021privind Acordarea stimulentului educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță2021/10/12
Dispozitia 182/2021privind Suspendarea ajutorului social Măcinic Florin2021/10/01
Dispozitia 181/2021privind Acordarea indemnizației de însoțitor persoanei cu handicap grav Tronaru Maria2021/09/30
Dispozitia 180/2021privind Stabilirea dreptului la alocatie pentru susținerea familiei Porceanu Oana2021/09/30
Dispozitia 179/2021privind Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei Muscalu Simona2021/09/30
Dispozitia 178/2021privind Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei Despa Melania-Codruța2021/09/30
Dispozitia 177/2021privind Încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei Dumitrache Cristina – Elena2021/09/30
Dispozitia 176/2021privind Încetarea indemnizației lunară de însoțitor pentru persoana cu handicap grav Jica Floarea2021/09/28
Dispozitia 175/2021privind Angajarea doamnei Tronaru Mihaela, în funcția de asistent personal pentru persoană cu handicap grav2021/09/28
Dispozitia 174/2021privind Încetarea indemnizației lunară de însoțitor pentru persoana cu handicap grav Neagu Alexandru2021/09/28
Dispozitia 173/2021privind Desemnarea reprezentantului primarului comunei Chiojdu în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale „Constantin Giurescu” Chiojdu2021/09/23
Dispozitia 172/2021privind Convocarea Consiliului Local Chiojdu în ședință ordinară2021/09/22
Dispozitia 171/2021privind Acordarea gradației corespunzătoare tranșei de vechime în muncă doamnei Baciu Florentina-Aurelia, asistent personal pentru persoană cu handicap grav2021/09/20
Dispozitia 170/2021privind Încetarea indemnizației lunară de însoțitor pentru persoana cu handicap grav Dumitrache Neculai2021/09/20
Dispozitia 169/2021privind Încetarea, prin acordul părților, consemnat în scris, a raportului de serviciu al domnului Gherghiceanu Romulus, din funcția publică de execuție de consilier achiziții publice, clasa I,grad profesional superior, în cadrul compartimentului buget, finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale, achiziții publice2021/09/20
Dispozitia 168/2021privind Actualizarea Bordului Comunitar Consultativ la nivelul comunei Chiojdu, județul Buzău, ca formă de sprijin pentru copiii și persoanele cu probleme sociale2021/09/15
Dispozitia 167/2021privind Acordarea gradatiei corespunzătoare tranșei de vechime în muncă doamnei Ioniță Roxana-Constanța2021/09/14
Dispozitia 166/2021privind Acordarea stimulentului financiar pentru nou-născut pentru numita Hornea Ioana-Alexandra2021/09/13
Dispozitia 165/2021privind Acordarea stimulentului financiar pentru nou-născut pentru numitul Panaitescu Gheorghe2021/09/13
Dispozitia 164/2021privind Constituirea comisiei de evaluare a ofertelor și comisiei de soluționare a contestațiilor pentru închirierea, prin licitație publică, a spațiului cu destinația de cabinet medical din imobilul „Dispensar medical” aflat în domeniul public al comunei Chiojdu, județul Buzău2021/09/01
Dispozitia 163/2021privind Încetarea ajutorului social numitului Cristinescu Augustin2021/09/01
Dispozitia 162/2021privind Încetarea ajutorului social numitului Badea Ion2021/09/01
Dispozitia 161/2021privind Acordarea ajutorului social numitului Onica Ion2021/09/01
Dispozitia 160/2021privind Încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei Onica Ionela2021/08/31
Dispozitia 159/2021privind Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei Șugă Elena-Daniela2021/08/31
Dispozitia 158/2021privind Stabilirea dreptului la alocație pentru susținerea familiei Măcinic Gabriel2021/08/31
Dispozitia 157/2021privind Încetare dreptului la alocatia pentru susținerea familiei Lazăr Corina-Carmen2021/08/31
Dispozitia 156/2021privind Încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei Corb Elena2021/08/31
Dispozitia 155/2021privind Încetarea indemnizației de însoțitor pentru persoana cu handicap grav Stoica Maria2021/08/30
Dispozitia 154/2021privind Încetarea indemnizației de însoțitor pentru persoana cu handicap grav Lupșă Alexandrina2021/08/30
Dispozitia 153/2021privind Acordarea indemnizației de însoțitor persoanei cu handicap grav Jica Floarea2021/08/30
Dispozitia 152/2021privind Reorganizarea comisiei pentru probleme de apărare la nivelul comunei Chiojdu, județul Buzău2021/08/26
Dispozitia 151/2021privind Angajarea domnului Lupșă Daniel, în funcția de asistent personal pentru persoană cu handicap grav2021/08/26
Dispozitia 150/2021privind Convocarea Consiliului Local Chiojdu în ședință ordinară2021/08/25
Dispozitia 149/2021privind Numirea persoanei desemnată să conducă permanent și efectiv activitatea de transport persoane la Primăria comunei Chiojdu, județul Buzău2021/08/25
Dispozitia 148/2021privind Aprobarea virării de credite bugetare în cadrul acelorași capitoșe bugetare ale bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Chiojdu pe anul 20212021/08/05
Dispozitia 147/2021privind Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei Petroșel Georgiana-Elena2021/07/30
Dispozitia 146/2021privind Modificarea numelui, a numarului de membri și a cuantumului în dosarul de alocație pentru susținerea familiei Ciobanu Andreea2021/07/30
Dispozitia 145/2021privind Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei Colț Ion-Emil2021/07/30
Dispozitia 144/2021privind Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei Lazuschivici Daniela2021/07/30
Dispozitia 143/2021privind Încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei Măcinic Victor2021/07/30
Dispozitia 142/2021privind Stabilirea dreptului la alocație pentru susținerea familiei Sbarcea Elena2021/07/30
Dispozitia 141/2021privind Încetarea indemnizației lunară de însoțitor pentru persoana cu handicap grav Lupșă Alexandrina2021/07/26
Dispozitia 140/2021privind Angajarea domnului Lupșă Constantin,în funcția de asistent personal pentru persoană cu handicap grav2021/07/26
Dispozitia 139/2021privind Convocarea Consiliului Local Chiojdu în ședință ordinară2021/07/23
Dispozitia 138/2021privind Acordarea stimulentului financiar pentru nou-născut numitei Despa Melania-Codruța2021/07/14
Dispozitia 137/2021privind Încetarea ajutorului social Porceanu Cornel2021/07/14
Dispozitia 136/2021privind Acordarea stimulentului financiar pentru nou-născut numitului Fulgeanu Florin2021/07/14
Dispozitia 135/2021privind Acordarea stimulentului financiar pentru nou-născut numitului Fulgeanu Florin2021/07/14
Dispozitia 134/2021privind Acordarea stimulentului educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță2021/07/12
Dispozitia 133/2021privind Constituirea comisiei pentru recepția la terminarea lucrărilor la obiectivul de investiții „Modernizare drumuri locale în comuna Chiojdu, județul Buzău2021/07/06
Dispozitia 132/2021privind Încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei Grigore Alina-Elena2021/06/30
Dispozitia 131/2021privind Stabilirea dreptului la alocație pentru susținerea familiei Despa Mirabela-Loredana2021/06/30
Dispozitia 130/2021privind Angajarea doamnei Chiran Adriana-Alina, în funcția de asistent personal pentru persoană cu handicap2021/06/25
Dispozitia 129/2021privind Încetarea indemnizației de însoțitor pentru persoana cu handicap grav Chiran Antonia-Ștefania2021/06/25
Dispozitia 128/2021privind Convocarea Consiliului Local Chiojdu în ședință ordinară2021/06/24
Dispozitia 127/2021privind Încetarea indemnizației de însoțitor pentru persoana cu handicap grav Iancu Niculina2021/06/24
Dispozitia 126/2021privind Încetarea contractului individual de muncă Onica Elena2021/06/22
Dispozitia 125/2021privind Constituirea comisiei pentru recepția la terminarea lucrărilor la obiectivul de investiții „Asfaltare drum local în comuna Chiojdu, județul Buzău”2021/06/16
Dispozitia 124/2021privind Încetarea ajutorului social numitului Toader Constantin2021/06/08
Dispozitia 123/2021privind Acordarea stimulentului educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță, luna mai 20212021/06/08
Dispozitia 122/2021privind Acordarea stimulentului financiar pentru nou-născut numitului Ciobanu Elena-Daniela2021/06/08
Dispozitia 121/2021privind Acordarea stimulentului financiar pentru nou-născut numitului Cristinescu Augustin2021/06/08
Dispozitia 120/2021privind Încetarea ajutorului social Lupșă Andreea2021/06/08
Dispozitia 119/2021privind Suspendarea ajutorului social Cristinescu Augustin2021/06/03
Dispozitia 118/2021privind Suspendarea ajutorului social Badea Ion2021/06/03
Dispozitia 117/2021privind Modificarea cuantumului ajutorului social Despa Melania-Codruța2021/06/03
Dispozitia 116/2021privind Încetarea ajutorului social Miteluț Roxana2021/06/03
Dispozitia 115/2021privind Încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei Mârza Carmen2021/05/31
Dispozitia 114/2021privind Stabilirea dreptului la alocație pentru susținerea familiei Cordonaș Rodica2021/05/31
Dispozitia 113/2021privind Acordarea indemnizației de însoțitor persoanei cu handicap grav Duma Elena2021/05/31
Dispozitia 112/2021privind Constituirea comisiei de evaluare a ofertelor și comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concesionarea terenului în suprafață de 1500 mp, situat în extravilanul localității Chiojdu, tarla 73, parcela 2498, număr cadastral 21796 și a terenului aparținând domeniului privat al comunei Chiojdu în suprafață de 64 mp, situat în extravilanul localității Cătiașu, tarlaua 48, parcela 1408, număr cadastral 218312021/05/31
Dispozitia 111/2021privind Modificarea Dispoziției nr. 227/2020 a Primarului comunei Chiojdu privind constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, la terminarea lucrărilor de infrastructură si a altor lucrări2021/05/31
Dispozitia 110/2021privind Acordarea indemnizației de însoțitor persoanei cu handicap grav Chiran Antonia-Ștefania2021/05/31
Dispozitia 109/2021privind Numirea unui curator special2021/05/31
Dispozitia 108/2021privind Constituirea comisiei pentru recepția la terminarea lucrărilor  la obiectivul de investiții „Construire dispensar uman în comuna Chiojdu, județul Buzău”2021/05/25
Dispozitia 107/2021privind Aprobarea Codului etic al funcționarilor publici și al personalului contractual din cadrul Primăriei comunei Chiojdu2021/05/25
Dispozitia 106/2021privind Convocarea Consiliului Local Chiojdu în ședință ordinară2021/05/21
Dispozitia 105/2021privind Desemnarea agentului de inundații la nivelul comunei Chiojdu, județul Buzău2021/05/17
Dispozitia 104/2021privind Încetarea indemnizației de însoțitor pentru persoana cu handicap grav Trică Constantin2021/05/14
Dispozitia 103/2021privind Acordarea stimulentului financiar pentru nou-născut numitului Popa Daniel-Cristian2021/05/11
Dispozitia 102/2021privind convocarea Consiliului Local Chiojdu în ședință ordinara 2021/05/11
Dispozitia 101/2021privind Acordarea stimulentului educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță, luna aprilie 20212021/05/11
Dispozitia 100/2021privind Acordarea unui ajutor de înmormântare2021/05/11
Dispozitia 99/2021privind Modificarea cuantumului ajutorului social Băbău Elena2021/05/11
Dispozitia 98/2021privind Reluarea dreptului ajutorului social și modificarea cuantumului Muscalu Simona2021/05/05
Dispozitia 97/2021privind Încetarea ajutorului social Despa Daniel2021/05/05
Dispozitia 96/2021privind Modificarea numărului de membri, a cuantumului ajutorului social și a titularului, în dosarul numitei Baciu Elisabeta2021/04/26
Dispozitia 95/2021privind Încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei Neamțu Daniela-Georgeta2021/04/23
Dispozitia 94/2021privind Încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei Păun Ana-Maria2021/04/23
Dispozitia 93/2021privind Încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei Sbarcea Dorina2021/04/23
Dispozitia 92/2021privind Încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei Neagu Georgeta2021/04/23
Dispozitia 91/2021privind convocarea Consiliului Local Chiojdu în ședință ordinara2021/04/21
Dispozitia 90/2021privind Încetarea ajutorului social numitului Sbarcea Traian2021/04/14
Dispozitia 89/2021privind Încetarea indemnizației  de însoțitor pentru persoana cu handicap grav Udroiu Ana2021/04/09
Dispozitia 88/2021privind Acordarea unui ajutor de urgență2021/04/08
Dispozitia 87/2021privind Acordarea stimulentului educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță2021/04/07
Dispozitia 86/2021privind Acordarea unui ajutor de înmormântare2021/04/06
Dispozitia 85/2021privind Acordarea stimulentului financiar pentru nou-născut numitului Badea Ion2021/04/06
Dispozitia 84/2021privind Acordarea stimulentului financiar pentru nou-născut numitei Lupșă Olguța2021/04/06
Dispozitia 83/2021privind Acordarea stimulentului financiar pentru nou-născut numitului Lupșă Constantin2021/04/06
Dispozitia 82/2021privind Încetarea suspendării raportului de serviciu doamnei Miclea Cristina-Mihaela, inspector, clasa I, grad profesional asistent,funcție publică de execuție, în cadrul compartimentului buget, finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale, achiziții publice2021/04/05
Dispozitia 81/2021privind Încetarea indemnizației lunară se însoțitor pentru persoana cu handicap grav Grigore Ioana-Raluca2021/04/05
Dispozitia 80/2021privind Recuperarea unei sume de bani încasată necuvenit, reprezentând ajutor de încălzire de la numita Dragulin Mirela2021/04/05
Dispozitia 79/2021privind Recuperarea unei sume de bani încasată necuvenit, reprezentând ajutor de încălzire de la numitul Ungureanu Ion2021/04/05
Dispozitia 78/2021privind Recuperarea unei sume de bani încasată necuvenit, reprezentând ajutor de încălzire de la numitul Răcătej Gheorghe2021/04/05
Dispozitia 77/2021privind Recuperarea unei sume de bani încasată necuvenit, reprezentând ajutor de încălzire de la numitei Ciobanu Maria2021/04/05
Dispozitia 76/2021privind Recuperarea unei sume de bani încasată necuvenit, reprezentând ajutor de încălzire de la numitul Scutaru Ion2021/04/05
Dispozitia 75/2021privind Acordarea ajutorului social Porceanu Cornel2021/04/05
Dispozitia 74/2021privind Încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei Ciucă Elena-Magdalena2021/03/31
Dispozitia 73/2021privind Stabilirea dreptului la alocație pentru susținerea familiei Ungureanu Ionela-Luminița2021/03/31
Dispozitia 72/2021privind Stabilirea dreptului la alocație pentru susținerea familiei Cristinescu Elena-Mirela2021/03/31
Dispozitia 71/2021privind Angajarea doamnei Moiseanu Daniela-Vasilica, in funcția de Consilier IA, in cadul cabinetului primarului comunei Chiojdu, judetul Buzau2021/03/26
Dispozitia 70/2021privind Incetarea contractului individual de muncă doamnei Lupșă Elena-Mirela2021/03/26
Dispozitia 69/2021privind Acordarea indemnizației de însoțitor persoanei cu handicap grav Lupșă Alexandrina2021/03/26
Dispozitia 68/2021privind Incetarea indemnizației de însoțitor pentru persoana cu handicap grav Jica David-Alexandru2021/03/26
Dispozitia 67/2021privind Angajarea doamnei Jica Mioara, în funcția de asistent personal pentru persoană cu handicap grav2021/03/26
Dispozitia 66/2021privind convocarea în ședință ordinara a Consiliului Local al comunei Chiojdu2021/03/23
Dispozitia 65/2021privind Aprobarea Planului de pregătire în domeniul situațiilor de urgență pentru anul 20212021/03/19
Dispozitia 64/2021privind Stabilirea calitatii de evaluator  pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Chiojdu, județul Buzău2021/03/17
Dispozitia 63/2021privind Constituirea comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Chiojdu2021/03/17
Dispozitia 62/2021privind Încetarea indemnizației de însoțitor pentru persoana cu handicap grav Porcean Constantin2021/03/16
Dispozitia 61/2021privind Acordarea stimulentului educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță2021/03/15
Dispozitia 60/2021privind Încetarea contractului individual de muncă Grigore Elena2021/03/10
Dispozitia 59/2021privind Reluarea plății, modificarea numărului de membri și cuantumul ajutorului social Lupșă Andreea2021/03/01
Dispozitia 58/2021privind Reluarea plății, modificarea numărului de membri și cuantumul ajutorului social Badea Ion2021/03/01
Dispozitia 57/2021privind Încetarea ajutorului social Drăgulin Mirela2021/03/01
Dispozitia 56/2021privind Promovarea în grad profesional a doamnei Trîncă Elena2021/03/01
Dispozitia 55/2021privind Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei Mirică Anca2021/02/26
Dispozitia 54/2021privind Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei Miclea Maria2021/02/26
Dispozitia 53/2021privind Acordarea indemnizatiei de însoțitor persoanei cu handicap grav Onica Virginie2021/02/26
Dispozitia 52/2021privind convocarea în ședință ordinara a Consiliului Local al comunei Chiojdu2021/02/19
Dispozitia 45/2021privind Constituirea comisiei comunei Chiojdu pentru recensământul populației și al locuințelor din anul 20212021/02/09
Dispozitia 44/2021privind Încetarea contractului individual de muncă domnului Măcinic Gabriel2021/02/08
Dispozitia 43/2021privind Acordarea stimulentului financiar pentru nou- născut numitei Păcureanu-Ion Elena-Steluța2021/02/01
Dispozitia 42/2021privind Acordarea stimulentului financiar pentru nou- născut numitei State Iulia-Elena2021/02/01
Dispozitia 41/2021privind Modificarea numărului de ore de muncă prestate de către titularul si/sau persoanele apte de muncă beneficiare de venit minim garantat2021/02/01
Dispozitia 40/2021privind Acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni,combustibili petrolieri pentru beneficiarii de ajutor social2021/02/01
Dispozitia 39/2021privind Suspendarea ajutorului social Muscalu Simona2021/02/01
Dispozitia 38/2021privind Suspendarea ajutorului social Drăgulin Mirela2021/02/01
Dispozitia 37/2021privind Reluarea dreptului ajutorulului social Toader Dumitru2021/02/01
Dispozitia 36/2021privind Reluarea plății, modificarea numărului de membri si cuantumului ajutorului social Dumitrache Ilie2021/02/01
Dispozitia 35/2021privind Acordare ajutor social Cristinescu Adrian2021/02/01
Dispozitia 34/2021privind Acordarea ajutorului social Trâncă Cati2021/02/01
Dispozitia 33/2021privind Desemnarea persoanei responsabilă cu gestionarea carburanților2021/02/01
Dispozitia 32/2021privind Stabilirea dreptului la alocație pentru susținerea familiei Porcean Elena2021/01/29
Dispozitia 31/2021privind Stabilirea dreptului la alocație pentru susținerea familiei Măcinic Victor2021/01/29
Dispozitia 30/2021privind Stabilirea cuantumului indemnizației de însoțitor pentru persoanele cu handicap grav, aferent lunii ianuarie 20212021/01/28
Dispozitia 29/2021privind Stabilirea cuantumului brut al salariului de bază pentru Posmagiu Camelia, asistent personal pentru persoană cu handicap grav2021/01/28
Dispozitia 28/2021privind Stabilirea cuantumului brut al salariului de bază pentru Enache Maria-Claudia,asistent personal pentru persoană cu handicap grav2021/01/28
Dispozitia 27/2021privind Stabilirea cuantumului brut al salariului de bază pentru Lazuschivici Daniela,asistent personal pentru persoană cu handicap grav2021/01/28
Dispozitia 26/2021privind Stabilirea cuantumului brut al salariului de bază pentru Uruc Daniela-Maria, asistent personal pentru persoană cu handicap grav2021/01/28
Dispozitia 25/2021privind Stabilirea cuantumului brut al salariului de bază pentru Calestru Mihaela,asistent personal pentru persoană cu handicap grav2021/01/28
Dispozitia 24/2021privind Stabilirea cuantumului brut al salariului de bază pentru Grigore Elena,asistent personal pentru persoană cu handicap grav2021/01/28
Dispozitia 23/2021privind Stabilirea cuantumului brut al salariului de bază pentru Drăghici Nela, asistent personal pentru persoană cu handicap grav2021/01/28
Dispozitia 22/2021privind Stabilirea cuantumului brut al salariului de bază pentru Lupșă Elena-Mirela, asistent personal pentru persoană cu handicap grav2021/01/28
Dispozitia 21/2021privind Înființarea Unității de Implementare a Proiectului „Dotarea elevilor cu echipamente mobile IT de tipul tabletelor școlare si alte echipamente IT în cadrul unităților de învățământ de pe raza comunei Chiojdu, pentru a preveni riscul de infectare cu coronavirusul SARS-Cov-2”, în cadrul Programul Operațional Competitivitate, Axa Prioritară 2 – Tehnologia informației și comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Acțiunea 2.3.3. Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-sănătate și e-cultură – Secțiunea e-educație2021/01/22
Dispozitia 20/2021privind Constituirea comisiei de licitație și comisiei de soluționarea contestațiilor , pentru vânzarea unor bunuri mobile, nefuncționale și propuse spre casare, aflate în proprietatea comunei Chiojdu2021/01/22
Dispozitia 19/2021privind convocarea în ședință ordinara a Consiliului Local al comunei Chiojdu2021/01/22
Dispozitia 18/2021privind Acordarea stimulentului educational sub formă de tichete sociale pentru grădiniță pentru luna decembrie 20202021/01/18
Dispozitia 17/2021privind Acordarea gradației corespunzătoare tranșei de vechime în muncă doamnei Onica Elena, asistent personal pentru persoană cu handicap grav2021/01/18
Dispozitia 16/2021privind Încetarea ajutorului social numitului Ungureanu Ion2021/01/18
Dispozitia 15/2021privind Convocarea în ședință de îndată a Consiliului Local Chiojdu2021/01/14
Dispozitia 14/2021privind Acordarea indemnizației de însoțitor persoanei cu handicap grav Grigore Ioana-Raluca2021/01/13
Dispozitia 13/2021privind Acordarea indemnizației de însoțitor persoanei cu handicap grav Vizireanu Ana2021/01/13
Dispozitia 12/2021privind Acordarea gradației corespunzătoare tranșei de vechime în muncă doamnei Ioniță Roxana-Constanța, asistent personal pentru persoană cu handicap grav2021/01/08
Dispozitia 11/2021privind Stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate POAD2021/01/06
Dispozitia 10/2021privind Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni,combustibili petrolieri, familiilor și persoanelor singure, altele decât beneficiarii ajutorului social2021/01/06
Dispozitia 9/2021privind Reluarea dreptului la ajutorul social Muscalu Simona2021/01/05
Dispozitia 8/.2021privind Încetarea ajutorului social Răcătej Gheorghe2021/01/05
Dispozitia 7/2021privind Suspendarea ajutorului social Toader Dumitru2021/01/05
Dispozitia 6/2021privind Acordarea stimulentului financiar pentru nou-născut numitei Despa Mirabela-Loredana2021/01/05
Dispozitia 5/2021privind Reluarea dreptului la ajutorul social și modificarea cuantumului numitului Ungureanu Ion2021/01/05
Dispozitia 4/2021privind Reluarea dreptului la ajutorul social Cristinescu Augustin2021/01/05
Dispozitia 3/2021privind Acordare ajutor social Stanciu Doina2021/01/05
Dispozitia 2/2021privind Actualizarea comisiei comunale pentru recensămantul general agricol din România2021/01/05
Dispozitia 1/2021privind Organizarea și desfășurarea examenului/concursului de promovare în grad profesional pentru funcția publică de execuție Inspector, calasa I, grad profesional superior in cadrul compartimentului de asistență socială2021/01/05
Dispozitia 46/2021privind Angajarea doamnei Răcătej Maria, în funcția de asistent personal pentru persoană cu handicap1970/01/01
Dispozitia 47/2021privind Acordarea stimulentului educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță1970/01/01
Dispozitia 48/2021privind Acordarea stimulentului financiar pentru nou-născut numitei Pătîrlăgeanu Elena-Tania1970/01/01
Dispozitia 49/2021privind Acordarea indemnizației de însotitor persoanei cu handicap grav Neagu Alexandru1970/01/01
Dispozitia 50/2021privind Stabilirea cuantumului indemnizației de însoțitor pentru persoanele cu handicap grav1970/01/01
Dispozitia 51/2021privind Acordarea indemnizației de însotitor persoanei cu handicap grav Sbarcea Iuliana- Marina1970/01/01

 

Arhiva Acte administrative emise de primar

Comments are closed.