HCL nr. 28 / 2022

privind Acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Chiojdu în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” să voteze aprobarea primirii comunei Cochirleanca în Asociație

HCL nr. 26 / 2022

privind Aprobarea cererii de finanțare și a valorii proiectului pentru obiectivul de investiție „ Asigurarea de sisteme TIC în UAT comuna Chiojdu, judetul Buzău” în cadrul finanțării din fondurile europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte Pilonul IV-Coeziune economică, socială și teritorială- Componenta C10-Fondul local

HCL nr. 25 / 2022

privind Aprobarea semnării actului adițional nr. 1 la Contractul de închiriere nr. 2335/7.05.2021 pentru suprafețele de pajiști aflate în domeniul privat al comunei Chiojdu încheiat între comuna Chiojdu și Cristinescu Cosmin-Valeriu