HCL nr. 25 / 2021

privind Neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor aferente Programului pentru Școli al României și a contractelor / acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente programului, la nivelul UAT comuna Chiojdu, județul Buzău

Citeste mai mult

HCL nr. 22 / 2021

privind Modificarea Hotărârii nr. 16 din 28.03.2016 a Consiliului Local Chiojdu privind punerea la dispoziția Comisiei Locale pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupta Terenurilor din comuna Chiojdu a unor terenuri aflate în proprietatea privată a comunei Chiojdu, în vederea punerii în posesie a persoanelor îndreptățite 

Citeste mai mult