HCL nr. 52 / 2022  

privind Aprobarea participării în cadrul programului de investitii finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență-componenta C1-Managementul Apei, Investiția 3, Sprijinirea conectarii populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și canalizare existente

Citeste mai mult

HCL nr. 49 / 2022  

privind Trecerea terenului înscris în cartea funciară nr. 20614, din domeniul public al comunei Chiojdu și cu drept de folosință Consiliul Județean Buzău, în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor prin Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate 

Citeste mai mult