HCL nr. 50 / 2021

privind Aprobarea semnării actului adițional nr. 1 la Protocolul de colaborare între MMPS/MS/ME/UAT, elaborat în cadrul proiectului „Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și excluziunii sociale”cod SMIS 2014+:122607

Citeste mai mult