HCL nr. 9 / 2022

privind Acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Chiojdu în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” și să voteze aprobarea modificării contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare

Bookmark the permalink.
Inapoi