HCL nr. 45 / 2023

privind Aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE DIN COMUNA CHIOJDU, JUDEȚUL BUZĂU”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

Bookmark the permalink.
Inapoi