HCL nr. 25 / 2022

privind Aprobarea semnării actului adițional nr. 1 la Contractul de închiriere nr. 2335/7.05.2021 pentru suprafețele de pajiști aflate în domeniul privat al comunei Chiojdu încheiat între comuna Chiojdu și Cristinescu Cosmin-Valeriu

Bookmark the permalink.
Inapoi