HCL nr. 39 / 2022 

privind Modificarea Hotarârii nr. 24 din 29.04.2022 a Consiliului Local Chiojdu privind aprobarea proiectului „ Dezvoltarea unui Centru Comunitar Integrat în comuna Chiojdu, județul Buzău

HCL nr. 38 / 2022 

privind Acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Chiojdu în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” să voteze aprobarea prelungirii Strategiei de Dezvoltare a serviciului de alimentare cu apă  și canalizare pentru aria de operare – Județul Buzău 2016-2020

HCL nr. 37 / 2022

privind Participarea la programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public  și aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici  aferenți obiectivului de investiție „ Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public în comuna Chiojdu 

Citeste mai mult