HCL nr. 39 / 2023

privind Aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de investiții, a indicatorilor tehnico-econimici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „ MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE DIN COMUNA CHIOJDU, JUDEȚUL BUZĂU” aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

Citeste mai mult

HCL nr. 38 / 2023

privind Aprobarea notei de fundamentare pentru obiectivul de investiție: „Asigurarea de sisteme TIC în UAT comuna Chiojdu, județul Buzău” în cadrul finanțării din fondurile europene aferente Planului național de redresare și reziliență  în cadrul apelului de proiecte Pilonul IV-Coeziune economică, socială și teritorială-Componenta C 10-Fondul local

Citeste mai mult

HCL nr. 37 / 2023

privind Neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor aferente Programului pentru Școli al României și a contractelor/ acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente programului pentru anii școlari 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 și 2026-2027, la nivelul UAT comuna Chiojdu, județul Buzău

Citeste mai mult