Dezbatere publica – Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021

În conformitate cu art. 7 din Legea nr. 52/ 2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, aducem la cunoștința publică și vă supunem dezbaterii publice proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 al comunei Chiojdu, județul Buzău.

Bookmark the permalink.
Inapoi